I   Trang chủ   I  Thảo luận   I  Thông tin phản hồi   I  English
 
Giới thiệu
Đặc điểm lưu vực
Nguồn nước
Nông nghiệp
Công trình thuỷ lợi
Quản lý khai thác
Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai
Thuỷ điện
Thuỷ sản
Giao thông
Xây dựng đô thị hạ tầng cơ sở
Quy hoạch
Khoa học công nghệ
Hợp tác quốc tế
Các hoạt động của văn phòng Ban
Bản tin
Văn bản pháp quy


Số lượt truy cập

_Weblink
 
 
 
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐÔNG CÔNG TÁC NĂM 2009 CỦA BAN QLQHLV SÔNG HỒNG - THÁI BÌNH
 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết công tác năm 2009 và phương hướng hoạt động của năm 2010 do ông Tô Trung Nghĩa, Chánh văn phòng Ban trình bày. Tiếp đó, là phần báo cáo tổng kết hoạt động năm 2009 của Tiểu Ban QLQHLV sông Cầu do ông Đinh Khắc Tĩnh – Chánh văn phòng Tiểu Ban và báo cáo tổng kết hoạt động năm 2009 của Tiểu Ban QLQHLV sông Đáy do ông Đặng Xuân Khánh – Phó chánh văn phòng Tiểu Ban trình bày. Các thành viên tham dự Hội nghị đã nghe và góp ý kiến cho bản tổng kết, đưa ra các kiến nghị để nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác tài nguyên nước sông Hồng – Thái Bình, cùng nhau thảo luận để về quy mô, chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động của Ban QLLVSH-TB và của các thành viên để xây dựng Ban QLQHLV sông Hồng – Thái Bình vững mạnh, hoạt động hiệu quả.

Một số kiến nghị của các tỉnh thành viên thuộc lưu vực sông Hồng – Thái Bình:

  • Đề nghị Ban QLQHLV sông Hồng – Thái bình mở các lớp bồi dưỡng tăng cường năng lực toàn diện cho các tiểu ban QLQHLV song, tăng cường năng lực chuyên môn cho các cán bộ trong các Tiểu ban và các chi nhánh tại các tỉnh trong lưu vực
  • Đề nghị Bộ NN&PTNT và Ban QLQHLVSH-TB có quy hoạch và kế hoạch đầu tư nâng cấp cải tạo các hệ thống thuỷ lợi đã có, nay đã xuống cấp tại các tỉnh trong lưu vực để đáp ứng nhu cầu phục vụ sự phát triển của nền kinh tế quốc dân.
  • Đề nghị Bộ NN&PTNT và Ban QLQHLVSH-TB quan tâm đầu tư các công trình trị thuỷ hệ thống song Cầu. Trước mắt trong năm tới là xây dựng hồ Nậm Cắt (thị xã Bắc Kạn) và hồ Vân Lăng (huyện Đồng Hỷ); quan tâm đẩy nhanh tiến độ lập và duyệt Quy hoạch hệ thống Nam Đuống để tỉnh Bắc Ninh có cơ sở xây dựng Quy hoạch chi tiết của tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ làm sống lại sông Đáy cả về mùa lũ và mùa kiệt để bổ sung nguồn tưới mùa kiệt và giải quyết ô nhiễm môi trường
  • Chính phủ ban hành Nghị định số 120/2008/NĐ-CP ngày 01/12/2008 về quản lý lưu vực song trong đó nêu rõ công tác Quy hoạch lưu vực sông cũng như chức năng nhiệm vụ Quản lý lưu vực sông đều do Bộ Tài nguyên và môi trường đảm nhận. Vì vậy, các tỉnh thành viên trong lưu vực sông Hồng – Thái Bình rất mong nhận được sự chỉ đạo và hướng dẫn của  Bộ NN&PTNT và Ban QLQHLVSH-TB về vấn đề này để “đổi mới “ cho phù hợp.
  • Đề nghị Bộ Tài nguyên & Môi trường đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án thuộc Đề án tổng thể bảo vệ môi trường sông Nhuệ, Đáy như quyết định số 57/2008/QĐ-TTg ngày 29/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ.
  • Đề nghị Tổng công ty điện lực Việt Nam có quy trình vận hành liên hồ chứa thượng nguồn đảm bảo yêu cầu dòng chảy về mùa kiệt để giải quyết nhu cầu nước cho sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt và các ngành kinh tế khác.
 
CÁC TIN KHÁC
  Báo cáo sơ kết hoạt động của Ban năm 2014
  HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2009 CỦA BAN QUẢN LÝ QUY HOẠCH LƯU VỰC SÔNG HỒNG – THÁI BÌNH
  HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2009 TIỂU BAN QUẢN LÝ QUY HOẠCH LƯU VỰC SÔNG ĐÁY
  HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM, TRIỂN KHAI CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2009 CỦA TIỂU BAN QLQH LƯU VỰC SÔNG CẦU
  THAM LUẬN CỦA TỈNH HÀ TÂY TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2007 CỦA BAN QLQHLV S.HỒNG - THÁI BÌNH

 

 
TIN VẮN
 

HyperLink
HyperLink
HyperLink

_ Tools
  Acrobat pdf
  Mapinfo pro


 
Văn phòng ban Quản lý Quy hoạch lưu vực sông Hồng-sông Thái Bình * Viện Quy hoạch Thuỷ Lợi
162A Trần Quang Khải, Hà nội, Việt Nam\Điện thoại: 84-4 8267020 Fax: 84-4 8252807 Email:iwrp.hanoi@hn.vnn.vn