I   Trang chủ   I  Thảo luận   I  Thông tin phản hồi   I  English
 
Giới thiệu
Đặc điểm lưu vực
Nguồn nước
Nông nghiệp
Công trình thuỷ lợi
Quản lý khai thác
Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai
Thuỷ điện
Thuỷ sản
Giao thông
Xây dựng đô thị hạ tầng cơ sở
Quy hoạch
Khoa học công nghệ
Hợp tác quốc tế
Các hoạt động của văn phòng Ban
Bản tin
Văn bản pháp quy


Số lượt truy cập

_Weblink
 
 
 
HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013 BAN QLQHLV SÔNG HỒNG - THÁI BÌNH
 

Hội nghị đã nghe báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2013 của Ban QLQHLV sông Hồng – Thái Bình do ông Bùi Nam Sách – Chánh văn phòng Ban trình bày. Báo cáo đã tập trung vào những công việc đã làm được như: Đóng góp xây dựng kiện toàn hội đồng hệ thống Bắc Nam Hà, đề xuất thành lập Văn phòng hội đồng hệ thống Bắc Nam Hà góp phần kiện toàn và hoạt động hiệu quả các hệ thống công trình thủy lợi trong lưu vực sông Hồng – Thái Bình phục vụ tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và PTNT; Tư vấn, góp ý cho các dự án lập quy hoạch thủy lợi trong hệ thống sông Hồng -  Thái Bình, đặc biệt là Quy hoạch tổng thể đồng bằng sông Hồng trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng, Quy hoạch lũ và đê điều Hà Nội...; Tổ chức 02 chuyến thực địa các tỉnh: Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Bắc Kạn, Cao bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh nhằm nắm bắt tình hình nguồn nước và khó khăn của tỉnh trong điều kiện biến đổi khí hậu và định hướng cơ cấu ngành nông nghiệp; Phối hợp với Cục Quản lý đê điều và PCLB, chi cục Đê điều các tỉnh trong công tác phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai. Văn phòng Ban đã cùng tham gia công tác phòng chống lụt bão của Bộ thời gian từ 15/6-15/9 năm 2013. Năm 2013, NARBO đã tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 5 kết hợp với Hội nghị thượng đỉnh về nước lần thứ 2 tại Chiang Mai, Thái Lan từ ngày 15-18/5/2013. Ban QLQHLV sông Hồng-Thái Bình và 02 Tiểu Ban có cử 04 cán bộ tham dự Hội nghị.

Hội nghị cũng đã nghe báo cáo của hai Tiểu Ban QLQHLV sông Cầu và Sông Đáy do các ông Đinh Khắc Tĩnh – Phó trưởng Tiểu Ban QLQHLV sông Cầu và ông Đặng Xuân Khánh – Chánh văn phòng Tiểu Ban QLQHLV sông Đáy trình bày. Tiếp đó, các thành viên của Ban đã tích cực trao đổi,  đóng góp các ý kiến cũng như kinh nghiệm của địa phương và của các ngành liên quan đến quản lý, quy hoạch lưu vực sông để Văn Phòng Ban xây dựng kế hoạch tái cấu trúc Ban để nâng cao khả năng quản lý, triển khai được các hoạt động thiết thực, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới

Kết thúc Hội nghị, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng đã kết luận:

 - Cần phải thay đổi tư duy trong ứng xử với các lòng dẫn trên từng vùng của lưu vực, có thể tham khảo ở Hà Lan.

- Trên lưu vực sông Hồng - Thái Bình có rất nhiều vấn đề, đặc biệt trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay, vì vậy ngoài các giải pháp công trình cần đặc biệt quan tâm đến các giải pháp phi công trình. Hiện nay, trên sông Lô có rất nhiều công trình thủy điện, nhưng chưa đánh giá được tác động của nó như thế nào? ứng xử với sông Đáy ? Phân lưu sông Hồng?...

- Trước sự phát triển của Kinh tế xã hội, quản lý lưu vực sông cần phải quan tâm, xem xét trả lời: với hiện trạng thủy lợi hiện nay thì sự phát triển đô thị, làm nhà như thế nào? Hiện trạng thủy lợi trong tương lai tới sẽ như thế nào? Vấn đề nước biển dâng? An toàn hồ đập? Diễn biến thời tiết?...để đưa ra các giải pháp

- Cần phải có tư duy vượt thời gian, đúc kết những kinh nghiệm tổng hợp của Thế giới để đón đầu các khó khăn, thách thức xảy ra trong điều kiện biến đổi khí hậu toàn cầu

- Thành phần của Ban QLQHLVSH-TB cần cơ cấu lại, thảo lại qui chế hoạt động cho phù hợp, nhiệm vụ , chức năng của Ban cũng cần rà soát, kiện toàn lại để công tác quản lý lưu vực sông Hồng - Thái Bình được tốt hơn

- Tái cơ cấu ngành thủy lợi cần tái cơ cấu, rà soát lại từng địa phương, từng vùng, từng lưu vực, là yêu cầu bắt buôc và cần thiết của các quy hoạch trong giai đoạn tiếp theo

- Thành phần của Ban QLQHLVSH-TB cần cơ cấu lại, thảo lại qui chế hoạt động cho phù hợp, nhiệm vụ , chức năng của Ban cũng cần rà soát, kiện toàn lại để công tác quản lý lưu vực sông Hồng - Thái Bình được tốt hơn

- Tái cơ cấu ngành thủy lợi cần tái cơ cấu, rà soát lại từng địa phương, từng vùng, từng lưu vực, là yêu cầu bắt buôc và cần thiết của các quy hoạch trong giai đoạn tiếp theo

 
CÁC TIN KHÁC
  HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2011 BAN QLQHLV SÔNG HỒNG - THÁI BÌNH
  HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC NĂM 2011 BAN QLQHLV SÔNG HỒNG - THÁI BÌNH
  HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2010 BAN QLQHLV SÔNG HỒNG - THÁI BÌNH
  HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐÔNG CÔNG TÁC NĂM 2009 CỦA BAN QLQHLV SÔNG HỒNG - THÁI BÌNH
  Báo cáo sơ kết hoạt động của Ban năm 2014

 

 
TIN VẮN
 

HyperLink
HyperLink
HyperLink

_ Tools
  Acrobat pdf
  Mapinfo pro


 
Văn phòng ban Quản lý Quy hoạch lưu vực sông Hồng-sông Thái Bình * Viện Quy hoạch Thuỷ Lợi
162A Trần Quang Khải, Hà nội, Việt Nam\Điện thoại: 84-4 8267020 Fax: 84-4 8252807 Email:iwrp.hanoi@hn.vnn.vn