I   Trang chủ   I  Thảo luận   I  Thông tin phản hồi   I  English
 
Giới thiệu
Đặc điểm lưu vực
Nguồn nước
Nông nghiệp
Công trình thuỷ lợi
Quản lý khai thác
Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai
Thuỷ điện
Thuỷ sản
Giao thông
Xây dựng đô thị hạ tầng cơ sở
Quy hoạch
Khoa học công nghệ
Hợp tác quốc tế
Các hoạt động của văn phòng Ban
Bản tin
Văn bản pháp quy


Số lượt truy cập

_Weblink
 
 
 
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2013 BAN QLQHLV SÔNG HỒNG - THÁI BÌNH
 

Tại Hội nghị, sau khi nghe báo cáo tổng kết công tác năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014 của Ban và của hai Tiểu Ban, các thành viên tham dự đã tích cực đóng góp ý kiến về việc đổi tên của Ban, thảo luận về quy mô, chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động của Ban và củng cố lại thành viên của Ban. Một số kiến nghị của các tỉnh thành viên thuộc lưu vực sông Hồng – Thái Bình:

·                     Hiện nay, ngành thủy lợi đang chịu sức ép lớn:  Biến đổi khí hậu;  Công nghiệp hóa, phát triển kinh tế; Cơ cấu cây trồng… vai trò của ngành thủy lợi rất lớn và gặp nhiều khó khăn.  Phát triển thủy lợi phải bắt nguồn từ Quy hoạch thủy lợi chứ không thể dựa vào Quy hoạch tài nguyên nước của Bộ tài nguyên và môi trường. Vì vậy, nhất thiết phải có một ban quản lý quy hoạch thủy lợi trên lưu vực các sông, đề nghị đổi tên gọi của Ban thành “Ban Quản lý quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Hồng – Thái Bình” .

·                     Quy hoạch thủy lợi phải đặt trên nền tảng nguồn nước, nên các quy hoạch  phát triển khác phải được trên nền quy hoạch thủy lợi. Quy hoạch cần xem xét kỹ lại việc xây dựng, vận hành các công trình thủy lợi. Việc khai thác cát, xây dựng các công trình chỉnh trị dòng sông: có trách nhiệm của Ban Quản lý Quy hoạch

·                     Đề nghị trong các Hội nghị định kỳ của Ban cần quan tâm đến các vấn đề liên quan đến thủy lợi, quy hoạch thủy lợi ứng phó với biến đổi khí hậu, vấn đề rừng đầu nguồn bị khai thác cạn kiệt, các thiết bị lấy nước trên sông, điều tiết các hồ thủy điện, chế độ dòng chảy sông… Quan tâm đến môi trường nước, đặc biệt môi trường đầu nguồn, xuyên tỉnh.

·                     Việc đổi tên, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, nguồn kinh phí,… cần được triển khai sớm, xin ý kiến các cơ quan liên quan và địa phương. Kinh phí tối thiểu bằng 1 dự án quy hoạch.

·                     Ban cần có chức năng, nhiệm vụ rõ ràng và có kinh phí để hoạt động. Đề nghị dự thảo về chức năng, nhiệm vụ của Ban cho phù hợp, gửi về Ủy ban nhân dân và Sở Nông nghiệp và PTNT của các tỉnh, trước khi phê duyệt cần tổ chức hội thảo.

·                     Đề nghị xem xét lại vai trò của Ban QLQHLVSH- TB. Thực tế hiện nay các phê duyệt  quy hoạch  chỉ gửi cho Bộ Nông nghiệp và PTNT, cho cơ quan quản lý (Tổng cục Thủy lợi, Cục Đê điều), và không gửi cho ban quản lý quy hoạch nên vai trò của Ban QLQH đang rất mờ nhạt. Ban quản lý quy hoạch cần có vai trò rõ hơn trong tham mưu với Bộ , Tổng cục Thủy lợi.

·                     Đề nghị trong các hội nghị định kỳ của Ban cần thiết phải có lãnh đạo Bộ tham dự.

·                     Đề nghị trong hoạt động của Ban cần có những công việc tạo nguồn kinh phí.

 
CÁC TIN KHÁC
  HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013 BAN QLQHLV SÔNG HỒNG - THÁI BÌNH
  HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2011 BAN QLQHLV SÔNG HỒNG - THÁI BÌNH
  HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC NĂM 2011 BAN QLQHLV SÔNG HỒNG - THÁI BÌNH
  HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2010 BAN QLQHLV SÔNG HỒNG - THÁI BÌNH
  HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐÔNG CÔNG TÁC NĂM 2009 CỦA BAN QLQHLV SÔNG HỒNG - THÁI BÌNH

 

 
TIN VẮN
 

HyperLink
HyperLink
HyperLink

_ Tools
  Acrobat pdf
  Mapinfo pro


 
Văn phòng ban Quản lý Quy hoạch lưu vực sông Hồng-sông Thái Bình * Viện Quy hoạch Thuỷ Lợi
162A Trần Quang Khải, Hà nội, Việt Nam\Điện thoại: 84-4 8267020 Fax: 84-4 8252807 Email:iwrp.hanoi@hn.vnn.vn