I   Trang chủ   I  Thảo luận   I  Thông tin phản hồi   I  English
 
Giới thiệu
Đặc điểm lưu vực
Nguồn nước
Nông nghiệp
Công trình thuỷ lợi
Quản lý khai thác
Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai
Thuỷ điện
Thuỷ sản
Giao thông
Xây dựng đô thị hạ tầng cơ sở
Quy hoạch
Khoa học công nghệ
Hợp tác quốc tế
Các hoạt động của văn phòng Ban
Bản tin
Văn bản pháp quy


Số lượt truy cập

_Weblink
 
 
 
BẢN TIN SỐ 5 (Tháng 3/2005)
 

TIN VỀ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2004 CỦA BAN QUẢN LÝ QUY HOẠCH LƯU VỰC SÔNG HỒNG – THÁI BÌNH Thai Binh – Red River Basin Organization Report on Final Workshop, December 2004

(Văn phòng Ban QLQHLV sông Hồng – Thái Bình)

Ngày 28 tháng 12 năm 2004, tại Nhà khách Bộ Quốc phòng – 33A Phạm Ngũ Lão - Hà Nội, Văn phòng Ban Quản lý Quy hoạch lưu vực sông Hồng – Thái Bình đã tổ chức Hội nghị tổng kết các hoạt động của Ban trong năm 2004 và đề ra phương hướng hoạt động của Ban năm 2005. Gs.TsKH Phạm Hồng Giang, Thứ trưởng Bộ NN và PTNT - Trưởng Ban QLQHLV sông Hồng – Thái Bình chủ trì Hội nghị.

 

On 28 December 2004, the final workshop of the Central Office of Red River Basin  Organization was held at Defense Ministry Palace – 33A Pham Ngu Lao, Hanoi. The workshop discussed the activities performed by the RRBO in 2004 and outlined the orientations for activities in 2005. The workshop was chaired by Dr. Pham Hong Giang, the vice Minister of Agricultural and Rural Development.

------------------------------

HỘI THẢO HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ QUY HOẠCH LƯU VỰC SÔNG NĂM 2004

2004 Seminar on management activities for river basins planning 

 

            Ngày 12 tháng 1 năm  2005, tại Hội trường phòng 201 nhà B6 - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thuỷ lợi đã tổ chức Hội thảo “Hoạt động quản lý quy hoạch lưu vực sông năm 2004”. GS.TS Phạm Hồng Giang, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT tham gia chủ trì Hội thảo. Mục tiêu của Hội thảo là đánh giá những kết quả đã đạt được trong công tác quản lý qui hoạch lưu vực sông năm 2004 và chỉ ra thời cơ và hoạt động trong giai đoạn tiếp theo.

 

On 12 January 2005, the workshop “Management activities in river basin planning in 2004” was held at Meeting hall no. 201 – B6 – Ministry of Agricultural and Rural Development by Department of Water resources. The workshop was chaired by Dr. Pham Hong Giang, The Vice Minister of Agricultural and Rural Development. The workshop is aimed at reviewing and evaluating the management of river basin planning in 2004 and outlined the orientations for activities in next period.

 

-------------------------

HỘI THẢO VỀ THIÊN TAI

Natural disaster workshop

Trong hai ngày 28/12/2004 và 13/01/2005 tại Hội trường T35 trường Đại học Thuỷ lợi, Hội Thuỷ lợi đã tổ chức Hội thảo về thiên tai; 18 báo cáo và gần 10 tham luận của các đại biểu tham gia Hội thảo đã góp phần đưa ra những cơ sở lý luận về các giải pháp kỹ thuật và quản lý để phát hiện phòng chống giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra.

In two days of 28th December 2004 and 13th January 2005, the workshop on natural disaster was held by the Vietnam Hydraulics Association at Meeting hall T35 in Water resource university. Eighteen reports and ten lectures have been presented and discussed among participants. These documents contributed to the formation of basic arguments for the technical and management measures used in detection, prevention, control and mitigation of natural disaster damages.

 

-----------------------

ĐẠI HỘI LẦN THỨ 2 CỦA HỘI THỦY LỢI VIỆT NAM

2nd Conference of Vietnam Hydraulic Association

Ngày 14/1/2005, Đại hội Hội Thuỷ lợi Việt Nam lần thứ 2 đã được tổ chức với đầy đủ đại biểu từ các cơ quan Trung ương, các Hội cơ sở và chuyên ngành ở Trung ương và một số Hội địa phương thuộc các tỉnh, thành phố trong cả nước. Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo kiểm điểm đánh giá tình hình hoạt động trong nhiệm kỳ 1998-2004 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2005-2010 của Hội; thông qua Điều lệ Hội;

On 14 January 2005, the 2nd conference of Vietnam Hydraulics Association was held with the full participation of representatives from central offices, unit associations and related agencies as local ones in different provinces in the country. The conference reached consensus regarding the review report of the activities done during operation period of  1998-2004 and agreed on the orientations for future tasks in  2005-2010 through the regulation of the Association. 

----------------------------

HỘI THẢO XỬ LÝ NỀN ĐẬP

Workshop on Dam Foundation Treatment 

Từ 8-10/3/2005 Hội đập lớn Việt Nam đã tổ chức Hội thảo kỹ thuật quốc tế và nghiên cứu thực địa về xử lý nền đập. Mục tiêu của Hội thảo là trao đổi thông tin, kinh nghiệm và giới thiệu những kỹ thuật mới của các tổ chức, cá nhân trong khu vực và quốc tế về đập trong đó có xử lý nền đập hồ Cửa Đạt.

From 8th to 10th March 2005, The large dam association of Vietnam held an international seminar on technical and field investigation on dam foundation treatment. The objectives of the seminar focused on the information and experience exchange and introduction of new technologies of  dam foundation treatment of various organizations and individuals regionally and internationally of which treatment of Cua Dat dam foundation is one example.

­------------------------------

MIỀN BẮC THOÁT KHỎI HẠN HÁN

The northern delta – Out of the drought

(Trích tin nhanh Việt Nam VnExpress ngày 14/2/2005)

Những cơn mưa rào trái mùa cùng việc liên tục xả nước hồ Hoà Bình từ ngày 20/1/2005 với trung bình từ 500-600 m3/s đã giúp đồng bằng và trung du Bắc Bộ thoát khỏi đợt hạn hán được đánh giá là khốc liệt nhất trong hơn 40 năm qua. 75% diện tích khu vực này đã đủ nước gieo cấy.

The out-of-season rains combined by the continuous release of Hoa Binh reservoir with a flow of 500-600 m3/s since 20 January 2005 have saved the northern delta and midland out of the drought seen as the most rigorous in the past 40 years. About 75% of the cultivation area are provided with enough water.

---------------------------

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ THẨM QUYỀN, THỦ THỤC CẤP GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO HỆ THỐNG CÔNGTRÌNH THUỶ LỢI

Decision of Minister of Agricultural and Rural Development on the Promulgation of Regulations on Mandates and Procedures applied in the Licensing to Waste Water Discharge into Irrigation and Drainage Schemes

(Trích Công báo số 27 ngày 26/11/2004)

            Ngày 1 tháng 11 năm 2004 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã quyết định phê duyệt Quyết định số 56/2004/QĐ-BNN Quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi. Quy định này quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung, đình chỉ, thu hồi giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi cho các tổ chức, cá nhân sử dụng nước cho sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu khoa học, bệnh viện, đô thị, khu dân cư tập trung và các hoạt động khác nếu xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi.

 

On 1st November 2004, the Minister of Agricultural and Rural Development approved the Decision No. 56/2004/QĐ-BNN regarding Regulation on Mandates and Procedures applied in the Licensing to Waste Water Discharge into Irrigation and Drainage Schemes. This regulation stipulates the mandates, procedures of issuing and extending   license, adjustment of contents, cancel and withdraw licensing to waste water discharging  into irrigation and drainage schemes to be applied by organizations, individuals who use water in production, scientific research, hospital, urban area, residential area and other activities.  

 

---------------------------------

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VỀ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VIỆC CẤP GIẤY PHÉP CHO CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI

Decision of Minister of Agricultural and Rural Development on the Promulgation of regulations on Licensing to Activities in Protection Area of Hydraulic Structures

(Trích Công báo số 8 ngày 12/11/2004)

            Ngày 1 tháng 11 năm 2004 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã quyết định phê duyệt Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN về Quy định việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi. Quy định này quy định về thẩm quyền và thủ tục cấp giấy phép cho các hoạt động của tổ chức, cá nhân trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi bao gồm 6 chương 19 điều và 6 phụ lục kèm theo.

 

On 1st November 2004, the Minister of Agricultural and Rural Development approved the Decision No. 55/2004/QĐ-BNN regarding Regulation on mandates and procedures applied in the licensing to activities carried out in the protection area of hydraulic structures. This regulation stipulates the mandates, procedures of issuing licenses to activities carried out by organizations and individuals in the protection area of hydraulic structures. The regulation includes 6 chapters with 19 articles and 6 attached annexes.  

 

 

-----------------------------

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BAN HÀNH THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC THÀNH LẬP, CỦNG CỐ VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC HỢP TÁC DÙNG NƯỚC

Decision of Minister of Agricultural and Rural Development on the Promulgation of Circulations on Guidelines to the Formation, Improvement and Development of Water User Organization

(Trích Công báo số 4 ngày 4/1/2005)

            Ngày 20/12/2004 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 75/2004/TT-BNN hướng dẫn việc thành lập, củng cố và phát triển tổ chức hợp tác dùng nước. Mục tiêu của việc thành lập, củng cố và phát triển tổ chức hợp tác dùng nước là đảm bảo các công trình thuỷ lợi có chủ quản lý thực sự nhằm bảo vệ và phát huy tốt hiệu quả công trình, đảm bảo sự đồng bộ, khép kín về công tác quản lý giúp các hộ nông dân sử dụng nước có hiệu quả.    

The Circular No. 75/2004/TT-BNN dated 20 December 2004 by Minister of Agricultural and Rural Development regards the Guidelines to the Formation, Improvement and Development of Water User Organization. The formation, building and development of the water user groups are aimed at ensuring a real manager to the water resource structures so that these works can be protected and brought into full play. This will create a synchronous management of the irrigation works for better use of farmer  households.

------------------------------

ĐÁNH GIÁ PHÁT TRIỂN THUỶ LỢI PHỤC VỤ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP CÁC TỈNH MIỀN NÚI VÀ TRUNG DU BẮC BỘ TỪ NĂM 1986-2003

Assessment on Irrigation Development in Preparation for the Shift in Agro-economic Mechanism in Mountainous Provinces and Northern Midland Area Period 1986-2003

Trong 20 năm qua, ngành thuỷ lợi đã góp phần quan trọng và quyết định tới cuộc sống ổn định và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Công tác phát triển tài nguyên nước ở các tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ đã tạo điều kiện để phát triển nền kinh tế xã hội nhằm xoá đói giảm nghèo, hạn chế thiên tai và ổn định dân cư, bảo đảm an ninh quốc phòng quốc gia mà còn đóng góp rất lớn vào phát triển kinh tế xã hội của cả nước, trong đó có điện năng, chống lũ và cấp nước cho đồng bằng sông Hồng.

 

In the past 20 years, the water resource sector has play such an important and decisive role in the stabilizing and improving the livelihood and spiritual life of people. The water resource development in mountainous and midland area in the North Vietnam has facilitated the socio-economic development in order to alleviate the poverty, mitigate natural disaster, stabilize daily life and ensure national security. The   water resource development also contribute to the national socio-economic development as a whole, say in hydropower, flood control and water supply for Red River Delta.

 

 

-----------------------------

HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN THUỶ LỢI SÔNG HỒNG GIAI ĐOẠN 2- PHẦN A

( Theo báo cáo tiến độ 2/2005 của dự án ADB sông Hồng giai đoạn 2)

Activities of 2nd Red River Basin Planning Sector – Part A

Dự án Thuỷ lợi sông Hồng giai đoạn 2, phần A: Quản lý tài nguyên nước gồm 5 hợp phần và được chia làm 3 bước: khởi đầu, đánh giá phương án và tổng hợp. Trong báo cáo tiến độ tháng 2/2005 của dự án sông Hồng giai đoạn 2 đã đưa ra những kết quả thực hiện được của 4 hợp phần: Quản lý tổng hợp tài nguyên nước ở tiểu lưu vực sông Cầu; Quản lý lũ chiến lược ở đồng bằng sông Hồng; Quản lý tài nguyên nước tổng hợp ở vùng cao; Giám sát chất lượng nước ở tiểu lưu vực sông Đáy - Nhuệ.

 

The part A of 2nd Red River Basin Planning Sector project concludes 5 components and is carried out in 3 steps: inception, assessment of different alternatives and integration. The progress report for February 2005 summarized the outputs  of 4 components, say IWRM in Cau river sub-basin; Strategic management of flood in Red River Delta; IWRM in mountainous area and Monitoring of water quality in Day – Nhue sub-basin.

--------------------------

            MẠNG LƯỚI CÁC TỔ CHỨC LƯU VỰC SÔNG CHÂU Á (NARBO)

     Hệ thống Quản lý tài nguyên nước tổng hợp mới của khu vực Châu Á

 Network of Asian River Basin Organizations New System of Integrated Water Resource Management in Asia

                        (Tác giả: Sukrano Sastro Hardjono và Tjioek Subijanto)

Nội dung chính trong quản lý tài nguyên nước tổng hợp trong khu vực châu Á nhiệt đới gió mùa là thực hiện quản lý lưu vực sông một cách tổng thể và phù hợp. Nhưng để làm được điều đó, cần thành lập một Ban quản lý lưu vực sông (RBO) thực hiện công tác phát triển và quản lý tài nguyên nước trong lưu vực. Vai trò của RBO là thực hiện ổn định và phát triển khu vực thông qua quản lý phù hợp tài nguyên nước. Ngoài ra, để có thể giải quyết vấn đề trong quản lý tài nguyên nước tổng hợp trong khu vực châu Á, việc trao đổi thông tin và kinh nghiệm, cũng như sự nỗ lực chung nhằm nâng cao năng lực giữa các Ban quản lý lưu vực sông (RBO), các cơ quan liên quan của Chính phủ, các đối tác và các tổ chức hợp tác quốc tế là không thể thiếu. Vì mục đích này, ngày 24/2/2004 tại Bata – Indonexia. NARBO được thành lập bởi các tổ chức tài nguyên nước có liên quan trong khu vực châu Á. Mục đích của NARBO là hỗ trợ các RBO thiết lập công tác quản lý tài nguyên nước tổng hợp hiệu quả ở mỗi nước.

The main content in the IWRM in the monsoon Asian region concerns the implementation of river basin management in an integrated and appropriate way. So it is necessary to establish an RBO (river basin organization) for the development and management of water resource in the basin. The RBO will play the role of stabilizing and developing the region through the proper water resource management. Moreover, in order to solve the problems in IWRM  in the Asian region, the exchange of information and experience, as well as the shared efforts are indispensable to build the capacity among RBOs and related government agencies, counterparts and international cooperation organizations.  With the above listed goals, NARBO was formed at Bata – Indonesia on 24 February 2004 by concerned water resources organizations in Asian region. The role of NARBO is to support RBO in the establishing of efficient integrated management of water resources in individual  country.

 

BẢN TIN SỐ 5 (T3/2005)

 
CÁC TIN KHÁC
  BẢN TIN SỐ 4 (Tháng 12/2004)
  BẢN TIN SỐ 3 (Tháng 10/2004)
  BẢN TIN SỐ 2 (Tháng 7/2004)
  BẢN TIN SỐ 1 (Tháng 4/2004)

 

 
TIN VẮN
 

HyperLink
HyperLink
HyperLink

_ Tools
  Acrobat pdf
  Mapinfo pro


 
Văn phòng ban Quản lý Quy hoạch lưu vực sông Hồng-sông Thái Bình * Viện Quy hoạch Thuỷ Lợi
162A Trần Quang Khải, Hà nội, Việt Nam\Điện thoại: 84-4 8267020 Fax: 84-4 8252807 Email:iwrp.hanoi@hn.vnn.vn