I   Trang chủ   I  Thảo luận   I  Thông tin phản hồi   I  English
 
Giới thiệu
Đặc điểm lưu vực
Nguồn nước
Nông nghiệp
Công trình thuỷ lợi
Quản lý khai thác
Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai
Thuỷ điện
Thuỷ sản
Giao thông
Xây dựng đô thị hạ tầng cơ sở
Quy hoạch
Khoa học công nghệ
Hợp tác quốc tế
Các hoạt động của văn phòng Ban
Bản tin
Văn bản pháp quy


Số lượt truy cập

_Weblink
 
 
 
NGHỊ ĐỊNH SỐ 34/2005/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC
 

NGHỊ ĐỊNH SỐ 34/2005/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC

Decree No. 34/2005/ND-CP on penalties for administrative violations in the water resources sector

(Trích Công báo số 20 ngày 23/3/2005)

On request by Minister of Natural Resources and Environment, Prime Minister Phan Van Khai signed on March 17, 2005 the Decree No. 34/2005/ND-CP of the government on penalties for administrative violations in the water resources sector. The Decree stipulates in details all contents relating to penalties for administrative violations in the water resources sector. The Decree is comprised of 5 Chapters with 28 Articles.

            Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, ngày 17/3/2005 Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải ký Nghị định số 34/2005/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước. Nghị định này quy định chi tiết những nội dung liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến tài nguyên nước với 5 chương và 28 điều.

-          Chương I. Những quy định chung, bao gồm 7 điều với các nội dung sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng bị xử phạt

Điều 3. Nguyên tắc xử phạt

Điều 4. Các tính tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng

Điều 5. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính

Điều 6. Thời hạn được coi là chưa bị xử phạt

Điều 7. Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả

-          Chương II. Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước, hình thức xử phạt và mức phạt, bao gồm 9 điều:

Điều 8. Vi phạm trong việc thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước không có giấy phép theo quy định của phát luật

Điều 9. Vi phạm quy định của giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước

Điều 10. Hình thức xử phạt và mức phạt đối với hành vi cho mượn, cho thuê, chuyển nhượng, sửa chữa nội dung giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước

Điều 11. Sử dụng giấy phép đã quá hạn

Điều 12. Vi phạm quy định về hành nghề khoan nước dưới đất

Điều 13. Gây hư hại các phương tiện, công trình, thiết bị trong hệ thống lưới trạm điều tra cơ bản tài nguyên nước

Điều 14. Vi phạm các quy định về thu thập, quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu, thông tin về tài nguyên nước

Điều 15. Cản trở hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên nước

Điều 16. Các vi phạm khác trong lĩnh vực tài nguyên nước

-          Chương III. Thẩm quyền, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước, bao gồm 7 điều:

Điều 17. Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND cấp xã

Điều 18. Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND cấp huyện

Điều 19. Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND cấp tỉnh

Điều 20. Thẩm quyền xử phạt của Thanh tra chuyên ngành tài nguyên và môi trường

Điều 21. Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính

Điều 22. Thủ tục tước quyền sử dụng giấy phép

Điều 23. Thủ tục tịch thu tang vật, phương tiện và xử lý tang vật, phương tiện

-          Chương IV. Khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm, bao gồm 3 điều với các nội dung sau:

Điều 24. Khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Điều 25. Xử lý vi phạm đối với người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước

Điều 26. Xử lý vi phạm đối với người bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước

      -     Chương V. Điều khoản thi hành, bao gồm 2 điều:

Điều 27. Hiệu lực thi hành

Điều 28. Trách nhiệm hướng dẫn và thi hành

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CÁC TIN KHÁC
  THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC THÀNH LẬP, CỦNG CỐ VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC HỢP TÁC DÙNG NƯỚC
  QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VỀ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VIỆC CẤP GIẤY PHÉP CHO CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI
  QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ THẨM QUYỀN, THỦ THỤC CẤP GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI
  VĂN BẢN PHÁP QUY VỀ CHẾ ĐỘ LƯƠNG MỚI
  VĂN BẢN PHÁP QUY VỀ CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH MỚI

 

 
TIN VẮN
 

HyperLink
HyperLink
HyperLink

_ Tools
  Acrobat pdf
  Mapinfo pro


 
Văn phòng ban Quản lý Quy hoạch lưu vực sông Hồng-sông Thái Bình * Viện Quy hoạch Thuỷ Lợi
162A Trần Quang Khải, Hà nội, Việt Nam\Điện thoại: 84-4 8267020 Fax: 84-4 8252807 Email:iwrp.hanoi@hn.vnn.vn