I   Trang chủ   I  Thảo luận   I  Thông tin phản hồi   I  English
 
Giới thiệu
Đặc điểm lưu vực
Nguồn nước
Nông nghiệp
Công trình thuỷ lợi
Quản lý khai thác
Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai
Thuỷ điện
Thuỷ sản
Giao thông
Xây dựng đô thị hạ tầng cơ sở
Quy hoạch
Khoa học công nghệ
Hợp tác quốc tế
Các hoạt động của văn phòng Ban
Bản tin
Văn bản pháp quy


Số lượt truy cập

_Weblink
 
 
 
NGHỊ ĐỊNH SỐ 34/2005/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC
 

NGHỊ ĐỊNH SỐ 34/2005/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC

Decree No. 34/2005/ND-CP on penalties for administrative violations in the water resources sector

(Trích Công báo số 20 ngày 23/3/2005)

On request by Minister of Natural Resources and Environment, Prime Minister Phan Van Khai signed on March 17, 2005 the Decree No. 34/2005/ND-CP of the government on penalties for administrative violations in the water resources sector. The Decree stipulates in details all contents relating to penalties for administrative violations in the water resources sector. The Decree is comprised of 5 Chapters with 28 Articles.

            Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, ngày 17/3/2005 Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải ký Nghị định số 34/2005/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước. Nghị định này quy định chi tiết những nội dung liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến tài nguyên nước với 5 chương và 28 điều.

-          Chương I. Những quy định chung, bao gồm 7 điều với các nội dung sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng bị xử phạt

Điều 3. Nguyên tắc xử phạt

Điều 4. Các tính tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng

Điều 5. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính

Điều 6. Thời hạn được coi là chưa bị xử phạt

Điều 7. Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả

-          Chương II. Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước, hình thức xử phạt và mức phạt, bao gồm 9 điều:

Điều 8. Vi phạm trong việc thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước không có giấy phép theo quy định của phát luật

Điều 9. Vi phạm quy định của giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước

Điều 10. Hình thức xử phạt và mức phạt đối với hành vi cho mượn, cho thuê, chuyển nhượng, sửa chữa nội dung giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước

Điều 11. Sử dụng giấy phép đã quá hạn

Điều 12. Vi phạm quy định về hành nghề khoan nước dưới đất

Điều 13. Gây hư hại các phương tiện, công trình, thiết bị trong hệ thống lưới trạm điều tra cơ bản tài nguyên nước

Điều 14. Vi phạm các quy định về thu thập, quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu, thông tin về tài nguyên nước

Điều 15. Cản trở hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên nước

Điều 16. Các vi phạm khác trong lĩnh vực tài nguyên nước

-          Chương III. Thẩm quyền, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước, bao gồm 7 điều:

Điều 17. Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND cấp xã

Điều 18. Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND cấp huyện

Điều 19. Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND cấp tỉnh

Điều 20. Thẩm quyền xử phạt của Thanh tra chuyên ngành tài nguyên và môi trường

Điều 21. Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính

Điều 22. Thủ tục tước quyền sử dụng giấy phép

Điều 23. Thủ tục tịch thu tang vật, phương tiện và xử lý tang vật, phương tiện

-          Chương IV. Khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm, bao gồm 3 điều với các nội dung sau:

Điều 24. Khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Điều 25. Xử lý vi phạm đối với người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước

Điều 26. Xử lý vi phạm đối với người bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước

      -     Chương V. Điều khoản thi hành, bao gồm 2 điều:

Điều 27. Hiệu lực thi hành

Điều 28. Trách nhiệm hướng dẫn và thi hành

 

CHỈ THỊ SỐ 12/2005/CT-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO VÀ TÌM KIẾM, CỨU NẠN NĂM 2005

Instruction No. 12/2005/CT-TTg by the Prime Minister on prevention and control of inundation and floods, and search and rescue in 2005.

(Trích Công báo số 13 ngày 16/4/2005)

On April 8, 2005, Prime Minister Phan Van Khai issued an instruction on prevention and control of inundation and floods, and search and rescue in 2005. According to this instruction, central ministries and agencies such as the Central Steering Committee for inundation and flood prevention and control, the National Committee for search and rescue, Ministries of National Defense, Transport, Agriculture and Rural development, and Natural Resources and Environment, Radio of Vietnam and Television of Vietnam as well as People’s Committees of provinces and cities have responsibilities to fulfill their tasks as assigned in the Decision No. 63/2002/QD-TTg on May 20. 2002 by the Prime Minister on prevention and control of inundation and floods.

            Ngày 8/4/2005 Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã ra chỉ thị về công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm, cứu nạn năm 2005. Để chủ động phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn với phương châm “chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trưởng và có hiệu quả”, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão, lũ và các sự cố, tai nạn có thể xảy ra trong mùa mưa bão, nhất là thiệt hại về người, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2005, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị các Bộ, ngành Trung ương (Ban chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nan, Bộ Quốc phòng, Bộ NNPTNT, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Đài tiếng nói Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam, UBND các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương) và chính quyền địa phương các cấp tổ chức thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 63/2002/QĐ-TTg ngày 20/5/2002 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống lụt, bão giảm nhẹ thiên tai.

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ QUY HOẠCH LƯU VỰC SÔNG VU GIA – THU BỒN

Decision of Minister of Agriculture and Rural Development on establishment of the Vu Gia-Thu Bon RBO

(Trích Công báo số 21 ngày 28/4/2005)

On April 13, 2005, Minister of Agriculture and Rural Development, Mr. Cao Duc Phat signed the Decision No. 20/2005/QĐ-BNN regarding establishment of the Vu Gia-Thu Bon RBO. This Vu Gia-Thu Bon RBO is to manage the river basin planning pursuant to Article 64 of the Law on Water Resources. The decision comprises 5 Articles.

            Ngày 13/4/2005 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát đã ký quyết định thành lập Ban Quản lý quy hoạch lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thủy lợi và Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ. Ban Quản lý quy hoạch lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn sẽ thực hiện nội dung quản lý quy hoạch lưu vực sông theo Điều 64 của Luật Tài nguyên nước.

 

 

 

 

 

 

 
CÁC TIN KHÁC
  NGHỊ ĐỊNH SỐ 34/2005/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC
  THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC THÀNH LẬP, CỦNG CỐ VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC HỢP TÁC DÙNG NƯỚC
  QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VỀ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VIỆC CẤP GIẤY PHÉP CHO CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI
  QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ THẨM QUYỀN, THỦ THỤC CẤP GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI
  VĂN BẢN PHÁP QUY VỀ CHẾ ĐỘ LƯƠNG MỚI

 

 
TIN VẮN
 

HyperLink
HyperLink
HyperLink

_ Tools
  Acrobat pdf
  Mapinfo pro


 
Văn phòng ban Quản lý Quy hoạch lưu vực sông Hồng-sông Thái Bình * Viện Quy hoạch Thuỷ Lợi
162A Trần Quang Khải, Hà nội, Việt Nam\Điện thoại: 84-4 8267020 Fax: 84-4 8252807 Email:iwrp.hanoi@hn.vnn.vn