I   Trang chủ   I  Thảo luận   I  Thông tin phản hồi   I  English
 
Giới thiệu
Đặc điểm lưu vực
Nguồn nước
Nông nghiệp
Công trình thuỷ lợi
Quản lý khai thác
Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai
Thuỷ điện
Thuỷ sản
Giao thông
Xây dựng đô thị hạ tầng cơ sở
Quy hoạch
Khoa học công nghệ
Hợp tác quốc tế
Các hoạt động của văn phòng Ban
Bản tin
Văn bản pháp quy


Số lượt truy cập

_Weblink
 
 
 
CHỈ THỊ SỐ 12/2005/CT-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO VÀ TÌM KIẾM, CỨU NẠN NĂM 2005
 

Instruction No. 12/2005/CT-TTg by the Prime Minister on prevention and control of inundation and floods, and search and rescue in 2005.

(Trích Công báo số 13 ngày 16/4/2005)

On April 8, 2005, Prime Minister Phan Van Khai issued an instruction on prevention and control of inundation and floods, and search and rescue in 2005. According to this instruction, central ministries and agencies such as the Central Steering Committee for inundation and flood prevention and control, the National Committee for search and rescue, Ministries of National Defense, Transport, Agriculture and Rural development, and Natural Resources and Environment, Radio of Vietnam and Television of Vietnam as well as People’s Committees of provinces and cities have responsibilities to fulfill their tasks as assigned in the Decision No. 63/2002/QD-TTg on May 20. 2002 by the Prime Minister on prevention and control of inundation and floods.

            Ngày 8/4/2005 Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã ra chỉ thị về công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm, cứu nạn năm 2005. Để chủ động phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn với phương châm “chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trưởng và có hiệu quả”, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão, lũ và các sự cố, tai nạn có thể xảy ra trong mùa mưa bão, nhất là thiệt hại về người, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2005, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị các Bộ, ngành Trung ương (Ban chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nan, Bộ Quốc phòng, Bộ NNPTNT, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Đài tiếng nói Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam, UBND các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương) và chính quyền địa phương các cấp tổ chức thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 63/2002/QĐ-TTg ngày 20/5/2002 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống lụt, bão giảm nhẹ thiên tai.

 
CÁC TIN KHÁC
  NGHỊ ĐỊNH SỐ 34/2005/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC
  NGHỊ ĐỊNH SỐ 34/2005/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC
  THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC THÀNH LẬP, CỦNG CỐ VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC HỢP TÁC DÙNG NƯỚC
  QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VỀ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VIỆC CẤP GIẤY PHÉP CHO CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI
  QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ THẨM QUYỀN, THỦ THỤC CẤP GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI

 

 
TIN VẮN
 

HyperLink
HyperLink
HyperLink

_ Tools
  Acrobat pdf
  Mapinfo pro


 
Văn phòng ban Quản lý Quy hoạch lưu vực sông Hồng-sông Thái Bình * Viện Quy hoạch Thuỷ Lợi
162A Trần Quang Khải, Hà nội, Việt Nam\Điện thoại: 84-4 8267020 Fax: 84-4 8252807 Email:iwrp.hanoi@hn.vnn.vn