I   Trang chủ   I  Thảo luận   I  Thông tin phản hồi   I  English
 
Giới thiệu
Đặc điểm lưu vực
Nguồn nước
Nông nghiệp
Công trình thuỷ lợi
Quản lý khai thác
Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai
Thuỷ điện
Thuỷ sản
Giao thông
Xây dựng đô thị hạ tầng cơ sở
Quy hoạch
Khoa học công nghệ
Hợp tác quốc tế
Các hoạt động của văn phòng Ban
Bản tin
Văn bản pháp quy


Số lượt truy cập

_Weblink
 
 
 
QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH ÁP DỤNG ĐƠN GIÁ LẬP QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU TÁI ĐỊNH CƯ DỰ ÁN THUỶ ĐIỆN SƠN LA
 

Ngày 7/7/2005 Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ông Hứa Đức Nhị đã ký quyết định số 39/2005/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành Quy định áp dụng đơn giá lập Quy hoạch chi tiết khu (điểm) tái đỊnh cư Dự án thủy điện Sơn La. Kèm theo quyết định này là Quy định đơn giá lập quy hoạch chi tiết các khu (điểm) tái đỊnh cư Dự án thủy điện Sơn La.

Quy định này gồm 3 chương và 2 phụ lục:

Chương I.   Những quy định chung,

Chương II.   Định mức, đơn giá lập quy hoạch chi tiết các khu, điểm tái định cư

Chương III. Tổ chức thực hiện

Phụ lục 1. Định mức chi phí lập quy hoạch chi tiết khu tái định cư

Phụ lục 2. Giá khảo sát địa hình và cắm mốc chia lô.

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

(Trích Công báo số 30 ngày 25/7/2005)

 
CÁC TIN KHÁC
  QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA BAN QUẢN LÝ TRUNG ƯƠNG DỰ ÁN THUỶ LỢI
  QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ QUY HOẠCH LƯU VỰC SÔNG VU GIA – THU BỒN
  CHỈ THỊ SỐ 12/2005/CT-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO VÀ TÌM KIẾM, CỨU NẠN NĂM 2005
  NGHỊ ĐỊNH SỐ 34/2005/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC
  NGHỊ ĐỊNH SỐ 34/2005/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC

 

 
TIN VẮN
 

HyperLink
HyperLink
HyperLink

_ Tools
  Acrobat pdf
  Mapinfo pro


 
Văn phòng ban Quản lý Quy hoạch lưu vực sông Hồng-sông Thái Bình * Viện Quy hoạch Thuỷ Lợi
162A Trần Quang Khải, Hà nội, Việt Nam\Điện thoại: 84-4 8267020 Fax: 84-4 8252807 Email:iwrp.hanoi@hn.vnn.vn