I   Trang chủ   I  Thảo luận   I  Thông tin phản hồi   I  English
 
Giới thiệu
Đặc điểm lưu vực
Nguồn nước
Nông nghiệp
Công trình thuỷ lợi
Quản lý khai thác
Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai
Thuỷ điện
Thuỷ sản
Giao thông
Xây dựng đô thị hạ tầng cơ sở
Quy hoạch
Khoa học công nghệ
Hợp tác quốc tế
Các hoạt động của văn phòng Ban
Bản tin
Văn bản pháp quy


Số lượt truy cập

_Weblink
 
 
 
CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG HẠN, BẢO VỆ SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG XUÂN 2006-2007
 

Trước tình hình khó khăn về nước tưới do những bất lợi về thời tiết, ngày 11 tháng 12 năm 2006, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị số 38/2006/CT-TTg về một số biện pháp cấp bách phòng, chống hạn bảo vệ sản xuất vụ đông xuân 2006-2007. Một số nội dung chính của chỉ thị này như sau:

-          Thành lập Tổ điều hành công tác phòng chống hạn do một Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT làm tổ trưởng, có nhiệm vụ kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương trong việc phòng, chống hạn, bảo vệ sản xuất và khắc phục hậu quả do hạn hán gây ra và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Tổ điều hành này sẽ có sự tham gia của các Bộ, ngành Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Văn phòng Chính phủ.

-          Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia theo dõi chặt chẽ diễn biến về thời tiết, thủy văn dòng chảy để có dự báo, cảnh báo sớm về tình hình khô hạn, thiếu nước; cung cấp thông tin, dự báo về khí tượng thủy văn để phục vục công tác phòng, chống hạn, xâm nhập mặn, bảo vệ sản xuất.

-          Bộ Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống hạn bảo vệ sản xuất; phối hợp với UBND các tỉnh chỉ đạo ngành NN&PTNT quản lý chặt chẽ nguồn nước, phân phối nước hợp lý, hiệu quả; đặt lịch tưới cụ thể và tổ chức tưới luân phiên, chỉ đạo rà soát lại kế hoạch điều chỉnh mùa vụ, cơ cấu cây trồng, vật nuôi; phối hợp với Bộ Công nghiệp và Tập đoàn Điện lực trong việc điều tiết, sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn nước xả của các hồ Hòa Bình, Thác Bà và các hồ thủy điện khác để phục vụ sản xuất vụ đông xuân 2006-2007; chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương chủ động phòng chống cháy rừng; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thủy lợi để đưa vào khai thác sử dụng, tích nước chống hạn đối với các hồ chứa đang xây dựng nếu an toàn.

-          Bộ Công nghiệp, Tập đoàn Điện lực phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và PTNT và các địa phương có phương án điều tiết hợp lý nguồn nước ở các hồ Hòa Bình, Thác Bà và các hồ chứa thủy điện để đảm bảo đáp ứng nhu cầu phát điện, đồng thời đảm bảo nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

-          Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo, hướng dẫn việc phân luồng, xử lý đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa trong điều kiện mực nước trong hệ thống sông Hồng xuống thấp.

-          Các cơ quan thông tin đại chúng thông tin kịp thời về tình hình thời tiết, khí hậu, nguồn nước để các cơ sở sản xuất và doanh nghiệp và người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống hạn, bảo vệ sản xuất.

-          Đối với các địa phương vùng đồng bằng, trung du Bắc Bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh:

o        Kiểm tra các công trình thủy lợi trên địa bàn, huy động các lực lượng và nhân dân tham gia công tác làm thủy lợi, nạo vét kênh mương và xử lý, bảo vệ môi trường nước. Chỉ đạo việc đánh giá, kiểm tra nguồn nước hiện có và nhu cầu sử dụng nước trên địa bàn để rà soát lại kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2006-2007;

o        Phân công lãnh đạo chuyên trách trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo các biện pháp trữ nước, sử dụng nước tiết kiệm, hợp lý; điều chỉnh lịch thời vụ, cơ cấu cây trồng phù hợp với khả năng nguồn nước; chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết về giống, phân bón, vật tư… phục vụ sản xuất vụ đông xuân 2006-2007 có hiệu quả; nơi nào có khó khăn về nguồn nước phải hướng dẫn nông dân chuyển đổi mùa vụ sản xuất, sử dụng giống lúa phù hợp hoặc chuyển từ trồng lúa sang trồng các loại rau màu, cây lương thực ngắn ngày

 

Theo Công báo số 27+28 (21/12/2006)

 

NGHỊ ĐỊNH SỐ 140/2006/NĐ-CP QUY ĐỊNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT VÀ TỔ CHỨC THỰC

 

Ngày 22 tháng 11 năm 2006, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Nghị định số 140/2006/NĐ-CP quy định về việc bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển. Nghị định cũng chỉ rõ trách nhiệm của các cơ quan cụ thể như Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các UNBD tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc bảo vệ môi trường. Nghị định này là một công cụ hướng dẫn để thực hiện Luật Bảo vệ Môi trường ban hành ngày 29/11/2005.

Theo Công báo số 1+2 (1/12/2006)

 

QUYẾT ĐỊNH SỐ 59/2006/QĐ-BTC QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH, LỆ PHÍ CẤP PHÉP THĂM DO, KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN NƯỚC, XẢ NƯỚC THẢI VÀ NGUỒN NƯỚC VÀ HÀNH NGHỀ KHOAN NƯỚC DƯỚI ĐẤT

 

Ngày 25/10/2006, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung đã ký quyết định số 59/2006/QĐ-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp phép thăm do, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải và nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất. Kèm theo Quyết định này là biểu mức thu chi tiết cho từng hoạt động cụ thể.

Công báo số 11+12 (10/11/2006)

 

 

 
CÁC TIN KHÁC
  KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA TIỂU BAN QLQH LƯU VỰC SÔNG ĐÁY
  QUY CHẾ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA TIỂU BAN QUẢN LÝ QUY HOẠCH LƯU VỰC SÔNG CẦU
  QUY CHẾ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA TIỂU BAN QUẢN LÝ QUY HOẠCH LƯU VỰC SÔNG ĐÁY
  CÁC VĂN BẢN PHÁP QUY
  QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TIỂU BAN QLQH LƯU VỰC SÔNG ĐÁY

 

 
TIN VẮN
 

HyperLink
HyperLink
HyperLink

_ Tools
  Acrobat pdf
  Mapinfo pro


 
Văn phòng ban Quản lý Quy hoạch lưu vực sông Hồng-sông Thái Bình * Viện Quy hoạch Thuỷ Lợi
162A Trần Quang Khải, Hà nội, Việt Nam\Điện thoại: 84-4 8267020 Fax: 84-4 8252807 Email:iwrp.hanoi@hn.vnn.vn