I   Trang chủ   I  Thảo luận   I  Thông tin phản hồi   I  English
 
Giới thiệu
Đặc điểm lưu vực
Nguồn nước
Nông nghiệp
Công trình thuỷ lợi
Quản lý khai thác
Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai
Thuỷ điện
Thuỷ sản
Giao thông
Xây dựng đô thị hạ tầng cơ sở
Quy hoạch
Khoa học công nghệ
Hợp tác quốc tế
Các hoạt động của văn phòng Ban
Bản tin
Văn bản pháp quy


Số lượt truy cập

_Weblink
 
 
 
CÔNG VĂN 529/TTg-NN
 

Ngày 28/4/2007 tại Công văn 529/TTg-NN, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến về việc thu tiền sử dụng nước hồ thủy lợi để sản xuất điện như sau: Những nhà máy thủy điện sử dụng nước trực tiếp từ hồ chứa thủy lợi để phát điện thì nộp tiền sử dụng nước hồ thủy lợi theo quy định tại Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ. Đối với những nhà máy thủy điện có xây dựng công trình đầu mối, hồ chứa nước có kết hợp tận dụng một phần nước hồ thủy lợi thì nộp thuế tài nguyên nước theo quy định. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành liên quan có quy định, hướng dẫn việc thu tiền sử dụng nước hồ thủy lợi để sản xuất điện.

 

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam

 
CÁC TIN KHÁC
  THÔNG BÁO SỐ 43/TB-VPCP
  CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG HẠN, BẢO VỆ SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG XUÂN 2006-2007
  KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA TIỂU BAN QLQH LƯU VỰC SÔNG ĐÁY
  QUY CHẾ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA TIỂU BAN QUẢN LÝ QUY HOẠCH LƯU VỰC SÔNG CẦU
  QUY CHẾ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA TIỂU BAN QUẢN LÝ QUY HOẠCH LƯU VỰC SÔNG ĐÁY

 

 
TIN VẮN
 

HyperLink
HyperLink
HyperLink

_ Tools
  Acrobat pdf
  Mapinfo pro


 
Văn phòng ban Quản lý Quy hoạch lưu vực sông Hồng-sông Thái Bình * Viện Quy hoạch Thuỷ Lợi
162A Trần Quang Khải, Hà nội, Việt Nam\Điện thoại: 84-4 8267020 Fax: 84-4 8252807 Email:iwrp.hanoi@hn.vnn.vn