I   Trang chủ   I  Thảo luận   I  Thông tin phản hồi   I  English
 
Giới thiệu
Đặc điểm lưu vực
Nguồn nước
Nông nghiệp
Công trình thuỷ lợi
Quản lý khai thác
Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai
Thuỷ điện
Thuỷ sản
Giao thông
Xây dựng đô thị hạ tầng cơ sở
Quy hoạch
Khoa học công nghệ
Hợp tác quốc tế
Các hoạt động của văn phòng Ban
Bản tin
Văn bản pháp quy


Số lượt truy cập

_Weblink
 
 
 
CHỈ THỊ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VỀ PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN VÀ PHÒNG CHỐNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG
 

Ngày 18/4/2007 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn và phòng chống ô nhiễm môi trường làng nghề.

Nội dung Chỉ thị tập trung vào việc đẩy mạnh thực hiện quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn và phòng chống ô nhiễm môi trường làng nghề, trong đó đặc biệt chú trọng đến trách nhiệm của chính quyền các cấp và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ trong việc tăng cường sự chỉ đạo đối với phát triển ngành nghề nông thôn và bảo vệ môi trường để phát triển bền vững. Việc xây dựng qui hoạch phát triển ngành nghề nông thôn, phòng chống ô nhiễm môi trường làng nghề, Chương trình Bảo tồn và phát triển làng nghề thực hiện theo Nghị định 66/2006/NĐ-CP ngày 07/07/2006 về phát triển ngành nghề nông thôn và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đây là điều kiện thuận lợi để các địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn gắn với bảo vệ môi trường làng nghề, hoàn thành xây dựng Chương trình Bảo tồn và phát triển làng nghề để Bộ tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm nay.

Theo website của Bộ Nông nghiệp và PTNT

 
CÁC TIN KHÁC
  CÔNG VĂN 529/TTg-NN
  THÔNG BÁO SỐ 43/TB-VPCP
  CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG HẠN, BẢO VỆ SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG XUÂN 2006-2007
  KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA TIỂU BAN QLQH LƯU VỰC SÔNG ĐÁY
  QUY CHẾ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA TIỂU BAN QUẢN LÝ QUY HOẠCH LƯU VỰC SÔNG CẦU

 

 
TIN VẮN
 

HyperLink
HyperLink
HyperLink

_ Tools
  Acrobat pdf
  Mapinfo pro


 
Văn phòng ban Quản lý Quy hoạch lưu vực sông Hồng-sông Thái Bình * Viện Quy hoạch Thuỷ Lợi
162A Trần Quang Khải, Hà nội, Việt Nam\Điện thoại: 84-4 8267020 Fax: 84-4 8252807 Email:iwrp.hanoi@hn.vnn.vn