I   Trang chủ   I  Thảo luận   I  Thông tin phản hồi   I  English
 
Giới thiệu
Đặc điểm lưu vực
Nguồn nước
Nông nghiệp
Công trình thuỷ lợi
Quản lý khai thác
Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai
Thuỷ điện
Thuỷ sản
Giao thông
Xây dựng đô thị hạ tầng cơ sở
Quy hoạch
Khoa học công nghệ
Hợp tác quốc tế
Các hoạt động của văn phòng Ban
Bản tin
Văn bản pháp quy


Số lượt truy cập

_Weblink
 
 
 
QUYẾT ĐỊNH BỔ SUNG TỈNH HẢI DƯƠNG LÀ THÀNH VIÊN TIỂU BAN QLQH LƯU VỰC SÔNG CẦU TRỰC THUỘC BAN QLQHLV SÔNG HỒNG – THÁI BÌNH
 

Ngày 11 tháng 5 năm 2007, trưởng Ban Quản lý quy hoạch lưu vực sông Hồng – Thái Bình, ông Nguyễn Ngọc Thuật - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ký quyết định bổ sung tỉnh Hải Dương là thành viên Tiểu ban Quản lý quy hoạch lưu vực sông Cầu. Như vậy, cùng với 6 tỉnh, thành phố khác là Bắc Kạn, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bắc Ninh, và thành phố Hà Nội, Tiểu Ban QLQHLV sông Cầu giờ có 7 tỉnh, thành phố thành viên.

 

Tỉnh Hải Dương có các quyền lợi và nghĩa vụ như các tỉnh nằm trong lưu vực sông Cầu và được cử thành viên tham gia vào Tiểu Ban theo qui định tại Quyết định số 1363/QĐ-BNN/TCCB ngày 11/05/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc thành lập Tiểu ban QLQHLV sông Cầu trực thuộc Ban QLQHLV sông Hồng – Thái Bình. Trưởng Tiểu ban QLQHLV sông Cầu có trách nhiệm trình Trưởng ban QLQHLV sông Hồng – Thái Bình phê duyệt bổ sung danh sách thành viên Tiểu ban sau khi tỉnh Hải Dương có văn bản cử người tham gia.

 
CÁC TIN KHÁC
  CHỈ THỊ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VỀ PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN VÀ PHÒNG CHỐNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG
  CÔNG VĂN 529/TTg-NN
  THÔNG BÁO SỐ 43/TB-VPCP
  CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG HẠN, BẢO VỆ SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG XUÂN 2006-2007
  KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA TIỂU BAN QLQH LƯU VỰC SÔNG ĐÁY

 

 
TIN VẮN
 

HyperLink
HyperLink
HyperLink

_ Tools
  Acrobat pdf
  Mapinfo pro


 
Văn phòng ban Quản lý Quy hoạch lưu vực sông Hồng-sông Thái Bình * Viện Quy hoạch Thuỷ Lợi
162A Trần Quang Khải, Hà nội, Việt Nam\Điện thoại: 84-4 8267020 Fax: 84-4 8252807 Email:iwrp.hanoi@hn.vnn.vn