I   Trang chủ   I  Thảo luận   I  Thông tin phản hồi   I  English
 
Giới thiệu
Đặc điểm lưu vực
Nguồn nước
Nông nghiệp
Công trình thuỷ lợi
Quản lý khai thác
Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai
Thuỷ điện
Thuỷ sản
Giao thông
Xây dựng đô thị hạ tầng cơ sở
Quy hoạch
Khoa học công nghệ
Hợp tác quốc tế
Các hoạt động của văn phòng Ban
Bản tin
Văn bản pháp quy


Số lượt truy cập

_Weblink
 
 
 
BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐÊ ĐIỀU
 

Ngày 28/6/2007, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị định số 113/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều.

Nghị định gồm 11điều, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều ngày 29 tháng 11 năm 2006. Đối tượng áp dụng của Nghị định là mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có các hoạt động liên quan đến đê điều tại Việt Nam. Đê được phân loại thành đê sông, đê biển, đê cửa sông, đê bối, đê bao và đê chuyên dùng. Cấp của từng tuyến đê thực hiện theo quyết định phân cấp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được Chính phủ ủy quyền.

Nghị định cũng quy định rõ chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực đê điều; nội dung quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông có đê; sử dụng bãi sông nơi chưa có công trình xây dựng; xử lý công trình, nhà ở hiện có trong phạm vi bảo vệ đê điều và ở bãi sông; cơ cấu tổ chức và chế độ, chính sách đối với lực lượng chuyên trách quản lý đê điều. Sắc phục, phù hiệu, cấp hiệu và thẻ của lực lượng chuyên trách quản lý đê điều được quy định chi tiết tại Phụ lục kèm theo Nghị định. Tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về đê điều thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Việc xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, bảo vệ đê điều Chính phủ có quy định riêng.

Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và khi Luật Đê điều có hiệu lực thi hành. Nghị định số 171/2003/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Đê điều và Nghị định số 78/2005/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2005 của Chính phủ quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và sắc phục của lực lượng chuyên trách quản lý đê điều hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực./.

 Nguồn: Báo điện tử - Đảng Cộng sản Việt Nam
 
CÁC TIN KHÁC
  QUYẾT ĐỊNH BỔ SUNG TỈNH HẢI DƯƠNG LÀ THÀNH VIÊN TIỂU BAN QLQH LƯU VỰC SÔNG CẦU TRỰC THUỘC BAN QLQHLV SÔNG HỒNG – THÁI BÌNH
  CHỈ THỊ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VỀ PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN VÀ PHÒNG CHỐNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG
  CÔNG VĂN 529/TTg-NN
  THÔNG BÁO SỐ 43/TB-VPCP
  CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG HẠN, BẢO VỆ SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG XUÂN 2006-2007

 

 
TIN VẮN
 

HyperLink
HyperLink
HyperLink

_ Tools
  Acrobat pdf
  Mapinfo pro


 
Văn phòng ban Quản lý Quy hoạch lưu vực sông Hồng-sông Thái Bình * Viện Quy hoạch Thuỷ Lợi
162A Trần Quang Khải, Hà nội, Việt Nam\Điện thoại: 84-4 8267020 Fax: 84-4 8252807 Email:iwrp.hanoi@hn.vnn.vn