I   Trang chủ   I  Thảo luận   I  Thông tin phản hồi   I  English
 
Giới thiệu
Đặc điểm lưu vực
Nguồn nước
Nông nghiệp
Công trình thuỷ lợi
Quản lý khai thác
Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai
Thuỷ điện
Thuỷ sản
Giao thông
Xây dựng đô thị hạ tầng cơ sở
Quy hoạch
Khoa học công nghệ
Hợp tác quốc tế
Các hoạt động của văn phòng Ban
Bản tin
Văn bản pháp quy


Số lượt truy cập

_Weblink
 
 
 
THÔNG TƯ SỐ 09/2009/TT-BXD NGÀY 21/05/2009 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 88/2007/NĐ-CP NGÀY 28/5/2007 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP
 

Ngày 21 tháng 5 năm 2009, Bộ Xây dựng đã có thông tư quy định chi tiết thực hiện một số nội dung của Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp. Thông tư gồm 10 điều, trong đó nêu rõ quy chuẩn nước thải xả vào hệ thống thoát nước tạm thời áp dụng cột C tiêu chuẩn môi trường TCVN 5945:2005 nước thải công nghiệp – tiêu chuẩn thải do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. Thông tư cũng quy định chi tiết việc thực hiện một số nội dung cụ thể như xác định, giao chủ đầu tư công trình thoát nước, lấy ý kiến thoả thuận, các vấn đề về hợp đồng quản lý, vận hành, miễn trừ đầu nối hộ thoát nước vào hệ thống thoát nước, về hợp đồng dịch vụ thoát nước, về phân biệt và áp dụng phí thoát nước, về lập và trình phương án phí thoát nước của Nghị định số 88/2007/NĐ-CP. Thông tư này được áp dụng thống nhất trong cả nước và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/07/2009. (Xem Công báo số 299+300 ngày 19/6/2009)

 
CÁC TIN KHÁC
  QUẢN LÝ LƯU VỰC SÔNG CẦN SỰ ĐỒNG THUẬN
  BAN HÀNH THÔNG TƯ VỀ VIỆC MIỄN THUỶ LỢI PHÍ CHO NÔNG DÂN
  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH VẬN HÀNH LIÊN HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN HÒA BÌNH, TUYÊN QUANG, THÁC BÀ TRONG MÙA LŨ HÀNG NĂM
  BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐÊ ĐIỀU
  QUYẾT ĐỊNH BỔ SUNG TỈNH HẢI DƯƠNG LÀ THÀNH VIÊN TIỂU BAN QLQH LƯU VỰC SÔNG CẦU TRỰC THUỘC BAN QLQHLV SÔNG HỒNG – THÁI BÌNH

 

 
TIN VẮN
 

HyperLink
HyperLink
HyperLink

_ Tools
  Acrobat pdf
  Mapinfo pro


 
Văn phòng ban Quản lý Quy hoạch lưu vực sông Hồng-sông Thái Bình * Viện Quy hoạch Thuỷ Lợi
162A Trần Quang Khải, Hà nội, Việt Nam\Điện thoại: 84-4 8267020 Fax: 84-4 8252807 Email:iwrp.hanoi@hn.vnn.vn