I   Trang chủ   I  Thảo luận   I  Thông tin phản hồi   I  English
 
Giới thiệu
Đặc điểm lưu vực
Nguồn nước
Nông nghiệp
Công trình thuỷ lợi
Quản lý khai thác
Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai
Thuỷ điện
Thuỷ sản
Giao thông
Xây dựng đô thị hạ tầng cơ sở
Quy hoạch
Khoa học công nghệ
Hợp tác quốc tế
Các hoạt động của văn phòng Ban
Bản tin
Văn bản pháp quy


Số lượt truy cập

_Weblink
 
 
 
ĐÍNH CHÍNH SỐ 47/ĐC-CP NGÀY 9/4/2009 ĐÍNH CHÍNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 115/2008/NĐ-CP NGÀY 14/11/2008
 

Đính chính số 47/ĐC-CP ngày 9/4/2009 đính chính nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số diều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi.

 

Ngày 9 tháng 4 năm 2009, thừa uỷ quyền Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh đã ký đính chính một số sai sót trong Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lênh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi, cụ thể giá cấp nước để nuôi trồng thuỷ sản trước ghi sai là 2.500 đồng/m2 mặt thoáng, nay sửa đúng là 250 đồng/m2 mặt thoáng. (Xem Công báo số 213+214 ngày 21/4/2009)

 
CÁC TIN KHÁC
  THÔNG TƯ SỐ 09/2009/TT-BXD NGÀY 21/05/2009 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 88/2007/NĐ-CP NGÀY 28/5/2007 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP
  QUẢN LÝ LƯU VỰC SÔNG CẦN SỰ ĐỒNG THUẬN
  BAN HÀNH THÔNG TƯ VỀ VIỆC MIỄN THUỶ LỢI PHÍ CHO NÔNG DÂN
  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH VẬN HÀNH LIÊN HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN HÒA BÌNH, TUYÊN QUANG, THÁC BÀ TRONG MÙA LŨ HÀNG NĂM
  BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐÊ ĐIỀU

 

 
TIN VẮN
 

HyperLink
HyperLink
HyperLink

_ Tools
  Acrobat pdf
  Mapinfo pro


 
Văn phòng ban Quản lý Quy hoạch lưu vực sông Hồng-sông Thái Bình * Viện Quy hoạch Thuỷ Lợi
162A Trần Quang Khải, Hà nội, Việt Nam\Điện thoại: 84-4 8267020 Fax: 84-4 8252807 Email:iwrp.hanoi@hn.vnn.vn