I   Trang chủ   I  Thảo luận   I  Thông tin phản hồi   I  English
 
Giới thiệu
Đặc điểm lưu vực
Nguồn nước
Nông nghiệp
Công trình thuỷ lợi
Quản lý khai thác
Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai
Thuỷ điện
Thuỷ sản
Giao thông
Xây dựng đô thị hạ tầng cơ sở
Quy hoạch
Khoa học công nghệ
Hợp tác quốc tế
Các hoạt động của văn phòng Ban
Bản tin
Văn bản pháp quy


Số lượt truy cập

_Weblink
 
 
 
QUYẾT ĐỊNH SỐ 03/2010/QĐ-TTg NGÀY 25/01/2010 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC TỔNG CỤC THUỶ LỢI TRỰC THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT BẮT ĐẦU CÓ HIỆU LỰC NGÀY 15/03/2010
 

Quyết định nêu rõ Tổng cục Thuỷ lợi là cơ quan thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước về thuỷ lợi, có tư cách pháp nhân, có dấu hình Quốc huy, tài khoản riêng, kinh phí hoạt động do ngân sách nhà  nước cấp. Tổng cục Thuỷ lợi có quyền trình các dự thảo quyết định, nghị định, nghị quyết, pháp lệnh, luật… về thuỷ lợi; các chiến lược quy hoạch, kế hoạch phát triển thuỷ lợi, các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy trình chuyên môn, tiêu chuẩn quốc gia… để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định công bố; tổ chức tuyên truyền, phổ biến. giáo dục pháp luật, thực hiện các văn bản pháp luật, chiến lược, quy hoạch, đề án… về thuỷ lợi; phê duyệt các dự án điều tra cơ bản, dự án quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch thuỷ lợi các vùng; thực hiện khai thác, sử dụng và bảo vệ công trình thuỷ lợi; thực hiện các công tác phòng chống tác hại do nước gây ra; thực hiện các công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ đê điều…; tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế về thuỷ lợi… Tổng cục trưởng Tổng cục Thuỷ lợi quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục; ban hành Quy chế làm việc của Tổng cục; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc Tổng cục theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.

 

Chi tiết xem Công báo số 83+84/2010 ngày 09/02/2010.

 

 
CÁC TIN KHÁC
  ĐÍNH CHÍNH SỐ 47/ĐC-CP NGÀY 9/4/2009 ĐÍNH CHÍNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 115/2008/NĐ-CP NGÀY 14/11/2008
  THÔNG TƯ SỐ 09/2009/TT-BXD NGÀY 21/05/2009 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 88/2007/NĐ-CP NGÀY 28/5/2007 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP
  QUẢN LÝ LƯU VỰC SÔNG CẦN SỰ ĐỒNG THUẬN
  BAN HÀNH THÔNG TƯ VỀ VIỆC MIỄN THUỶ LỢI PHÍ CHO NÔNG DÂN
  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH VẬN HÀNH LIÊN HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN HÒA BÌNH, TUYÊN QUANG, THÁC BÀ TRONG MÙA LŨ HÀNG NĂM

 

 
TIN VẮN
 

HyperLink
HyperLink
HyperLink

_ Tools
  Acrobat pdf
  Mapinfo pro


 
Văn phòng ban Quản lý Quy hoạch lưu vực sông Hồng-sông Thái Bình * Viện Quy hoạch Thuỷ Lợi
162A Trần Quang Khải, Hà nội, Việt Nam\Điện thoại: 84-4 8267020 Fax: 84-4 8252807 Email:iwrp.hanoi@hn.vnn.vn