I   Trang chủ   I  Thảo luận   I  Thông tin phản hồi   I  English
 
Giới thiệu
Đặc điểm lưu vực
Nguồn nước
Nông nghiệp
Công trình thuỷ lợi
Quản lý khai thác
Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai
Thuỷ điện
Thuỷ sản
Giao thông
Xây dựng đô thị hạ tầng cơ sở
Quy hoạch
Khoa học công nghệ
Hợp tác quốc tế
Các hoạt động của văn phòng Ban
Bản tin
Văn bản pháp quySố lượt truy cập

_Weblink
 
 
 
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hoàng Văn Thắng thăm và làm việc với Viện Quy hoạch Thủy lợi
 

Viện Quy hoạch Thủy lợi là đơn vị có bề dày kinh nghiệm về công tác lập quy hoạch thủy lợi. Trong hơn 55 năm qua, Viện đã thực hiện hầu hết các quy hoạch thủy lợi trên các lưu vực sông lớn toàn quốc phục vụ đắc lực cho PTKTXH: QHTL lưu vực sông Hồng - Thái Bình, sông Mã, sông Cả, sông Hương, Ba, Vu Gia - Thu Bồn, Srepok....Những năm gần đây Viện đã xây dựng các quy hoạch thủy lợi phục vụ yêu cầu cấp bách của ngành: Quy hoạch tổng thể thủy lợi trong điều kiện Biến đổi khí hậu, nước biển dâng: Vùng Đồng bằng sông Hồng; Khu vực miền Trung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Quy hoạch phòng chống lũ cho các lưu vực sông: Rà soát Quy hoạch phòng chống lũ cho các tỉnh Miền Trung từ Quảng Bình đến Bình Thuận, sông Hồng - Thái Bình, sông Đáy... Trong đó Các quy hoạch phòng chống lũ hệ thống sông Hồng - Thái Bình, sông Đáy đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt;  Quy hoạch thủy lợi phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp toàn quốc. Hiện nay một số quy hoạch Viện đang được giao tiếp tục thực hiện như Rà soát QHTL sông Cầu Thương, Rà soát QHTL sông Mã, Rà soát QHTL sông Ba, Rà soát QHTL sông Đà - Thao...Viện đã góp phần rất lớn cho đầu tư phát triển thủy lợi trong thời gian quaphục vụ cho phát triển kinh tế xã hội, trong đó có ngành nông nghiệp.

             Công tác điều tra cơ bản:Trong những năm vừa qua Viện đã từng bước nâng cấp trang thiết bị phục vụ cho nhiệm vụ khảo sát chuyên đề phục vụ dự án QHTL như khảo sát địa hình, địa chất, mặn, chất lượng nước, thủy văn.Ngoài ra, Viện còn được giao đo đạc dòng chảy hạ du hệ thống sông Hồng - Thái Bình; Giám sát chất lượng nước hệ thống sông Nhuệ, Bắc Nam Hà, hạ lưu Thác Huống... Kết quả khảo sát đã phục vụ tốt cho công tác nghiên cứu lập quy hoạch và giúp ngành có cơ sở chỉ đạo chống lũ, chống hạn, cải tạo môi trường nước.

            Lĩnh vực nghiên cứu khoa học: Trong 10 năm trở lại đây, công tác nghiên cứu khoa học đã được chú trọng phát triển mạnh. Viện đã thực hiện nghiên cứu thành công các đề tài cấp Nhà nước:

            + Nghiên cứu quy trình vận hành liên 4 hồ chứa Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên Quang trong mùa kiệt.

            + Nghiên cứu đánh giá tiềm năng, hiện trạng sử dụng nguồn nước mặt để cân bằng nước và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước bền vững cho vùng Nam Trung bộ

            + Nghiên cứu đánh giá tác động của các công trình thủy lợi, thủy điện, giao thông, cơ sở hạ tầng đến lũ lụt tại miền Trung, và đề xuất các giải pháp hiệu quả, khả thi để phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại.

            Công tác Tư vấn: Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên(chuẩn bị cho dự án ADB8);  Nghiên cứu đề xuất giải pháp tiêu thoát nước, chống ngập úng cho tỉnh Vĩnh Phúc (vốn WB).

            Hợp tác quốc tế:Trong những năm qua Viện không ngừng tăng cường hợp tác quốc tế; Một số hợp tác trong những năm gần đây: Dự án Nâng cao năng lực các Viện ngành nước do DANIDA tài trợ, trong đó Viện Quy hoạch TL là đối tác chính đã nghiên cứu chuyển giao thành công các công cụ mô hình tính toán thủy văn, thủy lực tiên tiến. Dự án nghiên cứu vận hành tối ưu hệ thống liên hồ chứa Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang (hợp tác giữa Đại học Milan - ITALIA và Viện QHTL). Dự án ứng dụng công nghệ tính toán tối ưu TWOLE cho giai đoạn quy hoạch dài hạn và vận hành theo thời gian thực để điều hành các hồ chứa đáp ứng đa mục tiêu cấp nước, phòng chống lũ và sản xuất điện năng.  Hiện tại, Viện đang đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ viễn thám trong nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch thủy lợi, quản lý nguồn nước và phòng chống thiên tai thông qua việc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và hoạt động hợp tác quốc tế. Viện đang hợp tác với Winrock (Mỹ) và Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam trong đào tạo, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ viễn thám cho cán bộ Viện, hợp tác với UNESCO-IHE (Hà Lan) về trong nghiên cứu ứng dụng viễn thám trong đo đạc và kiểm đếm nguồn nước cho 15 lưu vực sông, hợp tác với CLS (CH Pháp) trong quản lý nguồn nước cho sông Hồng.

            Phục vụ Quản lý Nhà nước của Bộ:

            - Tham mưu trong lĩnh vực Quản lý, khai thác nguồn nước, phòng chống thiên tai:

            + Hàng năm Viện đã tham gia tính toán giúp Bộ điều hành điều tiết hồ chứa phục vụ cấp nước gieo lúa vụ Đông Xuân khu vực Trung du và đồng bằng Bắc Bộ.

            + Tham mưu cho Bộ về công tác chống lũ từ 15/6-15/9 hàng năm cho hệ thống sông Hồng - Thái Bình.

            + Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước cho sản xuất nông nghiệp phục vụ chỉ đạo, điều hành phòng, chống hạn hán các lưu vực sông thuộc 03 tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận.

            + Kiểm tra phòng, chống lụt, bão; chống hạn và các công việc đột xuất khi Bộ, TCTL yêu cầu;

            - Cử cán bộ tham gia công tác phân giới cắm mốc song phương Việt Nam - Căm Pu Chia.

            - Thường trực Ban Quản lý lưu vực sông Hồng - Thái Bình.

            Đầu tư xây dựng Viện năm 2011 Bộ đã phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực Viện Quy hoạch Thủy lợi. Năm 2014,2015 đã được Bộ quan tâm đầu tư đề án giai đoạn 1: Cải tạo sửa chữa với số vốn 32 tỷ, đến nay đã cơ bản hoàn thành 90%. Về cơ sở vật chất nhà, văn phòng làm việc đã cơ bản đáp ứng phục vụ cho công tác của Viện. Tuy nhiên, về cơ sở trang thiết bị, phần mềm, máy móc, đào tạo nguồn nhân lực còn rất hạn chế vì vậy cần Tăng cường năng lực giai đoạn 2.

Với Định hướng trong thời gian tới Viện Quy hoạch Thủy lợi sẽ tập trung vào các công tác chủ lực và là sức mạnh của Viện là công tác quy hoạch cũng như công tác tư vấn cho Bộ về các công trình đầu tư theo các giai đoạn, tính khả thi của công trình đó…

Tại hội nghị các đại biểu đại diện cho các Cục Vụ của Bộ cũng như của Tổng cục Thủy lợi đã đánh giá cao kết quả đạt được của Viện, Viện là một đơn vị có nguồn dữ liệu khá tốt cho các công tác nghiên cứu quy hoạch, hạn hán, PCGNTT, Viện đã đưa ra rất nhiều ý kiến xác thực giúp cơ quan quản lý, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đưa ra công tác đầu tư công trình ưu tiên, dự báo mực mước, chất lượng nước, phương án cấp nước và lấy nước an toàn tiết kiệm, cũng như sự kết hợp ăn ý giữa Viện và các đơn vị trực thuộc Bộ.

Phát biểu Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng nhấn mạnh: Công việc và vốn cho công tác quy hoạch ngày càng khó khắn và thu hẹp. Tuy nhiên Viện Quy hoạch Thủy lợi là đơn vị hàng đầu về quy hoạch và có nhiều thế mạnh khác như Nghiên cứu Khoa học, điều tra cơ bản, PCGN thiên tai.. và là một tập thể mạnh, ứng dụng nhiều phần mềm, công nghệ khoa học tiên tiến vào trong các nghiên cứu trong thời gian qua.

Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng đã đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các đại biểu, các chuyên gia tại Hội nghị. Thứ trưởng nêu rõ Viện Quy hoạch Thủy lợi là đơn vị có truyền thống và kinh nghiệm trong Quy hoạch, cần tiếp tục phát huy thế mạnh của Viện các quy hoạch của Bộ cũng như của các địa phương, thứ trưởng sẽ yêu cầu các đơn vị giao cho Viện thực hiện để Viện nắm bắt địa bàn và tham mưu kịp thời cho Bộ và Tổng cục Thủy lợi.

 Thứ trưởng yêu cầu Viện cần đổi mới tư duy và cách tiếp cận mới trong quy hoạch, cần tiếp cận vấn đề một cách hệ thống, đưa ra lộ trình cụ thể. Xây dựng Viện Quy hoạch Thuỷ lợi thành một đơn vị đầu ngành trong nước và khu vực trong lĩnh vực. Đủ năng lực đề xuất và thực hiện tốt các nhiệm vụ quy hoạch; Quản lý quy hoạch thủy lợi; Điều tra cơ bản; Phòng chống thiên tai; Nghiên cứu khoa học các cấp; và các nhiệm vụ khác được Bộ giao. Củng cố và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học giỏi, chuyên sâu có trang thiết bị nghiên cứu hiện đại, tổ chức bộ máy đồng bộ để thích nghi, phát triển trong cơ chế mới. Là đầu mối xây dựng các gói nghiên cứu công nghệ cao về quy hoạch thủy lợi, tiếp cận thành tựu khoa học tiên tiến của thế giới ứng dụng công nghệ cao, công nghệ Viễn thám để giám sát thiên tai và giám sát chất lượng nước.

            Thứ trưởng khẳng định Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẵn sàng tạo mọi điều kiện, cơ chế, động lực cho Viện tiếp cận các công việc, cũng như sử dụng các công nghệ tiên tiến và mới nhất trên thế giới.

 

 
CÁC TIN KHÁC
  Hội thảo thực trạng diễn biến lòng dẫn, tình hình khai thác, sử dụng nguồn nước vùng hạ du sông Hồng
  Tuyên Quang nỗ lực bảo vệ an toàn hồ đập
  Hà Nội: Xử lý nghiêm những vi phạm liên quan đến đê điều, thuỷ lợi, hồ chứa
  Vĩnh Phúc: Chủ động ứng phó với các tình huống xấu do thiên tai, bão lũ
  Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 của Ban QLQHLV sông Hồng - Thái Bình.

 
 

Lưu vực sông Nhuệ và Đáy bị ô nhiễm nghiêm trọng

Sông Nhuệ và sông Đáy đi qua 6 tỉnh gồm: Hà Nội, Hòa Bình, Hà Tây, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình. Theo Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường Phạm Khôi Nguyên, nước sông Nhuệ đoạn chảy qua Hà Nội đã ô nhiễm nặng nề. Hàm lượng ôxy sinh hóa (BOD), amoni (NH4) vượt quá tiêu chuẩn cho phép. Tại nhiều xã của huyện Thanh Trì - nơi sông Tô Lịch và Kim Ngưu hợp lưu đổ vào sông Nhuệ - bị ô nhiễm đến mức cực đại, vượt quá tiêu chuẩn cho phép đối với loại nước loại B hàng chục lần. Hệ quả của nguồn nước ô nhiễm là người dân sống tại khu vực này thường mắc các bệnh về mắt, đường ruột, ngoài da. Theo kết quả điều tra về bệnh tật do nguồn nước sông Nhuệ của UBND tỉnh Hà Nam, có tới 21% trẻ em dưới 5 tuổi tại xã Hoàng Tây bị mắc bệnh tiêu chảy. Tại 2 xã Hoàng Tây, Nhật Tân (huyện Kim Bảng), có tới 86% trẻ em mắc bệnh giun đũa, 76% mắc bệnh giun tóc và 9% mắc bệnh giun móc. Tỷ lệ mắc các bệnh về mắt, ngoài da và phụ khoa rất cao. Sông Đáy cũng bị ô nhiễm nặng dù mức độ ít nghiêm trọng hơn. Theo UBND tỉnh Nam Định, cả mùa hè và mùa đông, chất lượng nước sông Đáy toàn lưu vực trên địa bàn đều bị ô nhiễm chất hữu cơ và vi sinh. Nước sông đã xuất hiện dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và dầu mỡ. Hiện trạng này không những ảnh hưởng đến sức khỏe con người mà còn tác động tiêu cực đến môi trường sinh thái tại khu vực. Thủ phạm chính gây nên hiện tượng ô nhiễm là nước thải sinh hoạt và công nghiệp. Hiện có tới 700 nguồn thải công nghiệp, sản xuất thủ công nghiệp làng nghề, trong đó có nhiều nguồn nước chứa các chất nguy hại và khó phân hủy như kim loại nặng, dầu mỡ, dung môi hữu cơ đổ vào hai sông. Bên cạnh đó là chất thải của hàng trăm bệnh viện, chất thải sinh hoạt của trên 3 triệu dân. Riêng tại Hà Nội mỗi ngày lượng nước thải đổ ra sông, hồ xấp xỉ 800.000 m3/ngày đêm. Còn tại Hà Tây - địa phương có nhiều làng nghề nổi tiếng - nhưng hầu như chưa được quy hoạch tổng thể và xây dựng hệ thống xử lý nước thải. Trước thực trạng trên, Bộ Tài nguyên - Môi trường cùng UBND các tỉnh, thành phố ký một bản cam kết bảo vệ môi trường lưu vực hai sông vào ngày hôm qua. Trong đó thống nhất nhận định tình trạng ô nhiễm môi trường ở nhiều nơi trong lưu vực đã lên mức báo động. Các mục tiêu được cam kết thực hiện là: từ mùa khô năm nay, bằng giải pháp điều tiết nước hợp lý nhằm giảm nồng độ ô nhiễm nước sông; đến năm 2010 giải quyết cơ bản tình trạng ô nhiễm nguồn nước lưu vực sông Nhuệ và Đáy (đạt chất lượng loại A).

  Thảo luận..>>  

 

 
TIN VẮN
 

HyperLink
HyperLink
HyperLink

_ Tools
  Acrobat pdf
  Mapinfo pro


 
Văn phòng ban Quản lý Quy hoạch lưu vực sông Hồng-sông Thái Bình * Viện Quy hoạch Thuỷ Lợi
162A Trần Quang Khải, Hà nội, Việt Nam\Điện thoại: 84-4 8267020 Fax: 84-4 8252807 Email:iwrp.hanoi@hn.vnn.vn