Hoạt động của văn phòng ban với hai tiểu lưu vực sông cầu và sông đáy- (Văn phòng Ban QLQHLV sông Hồng – Thái Bình)

Từ ngày 18/10 đến ngày 3/11 Văn phòng Ban QLQHLV sông Hồng – Thái Bình đã tổ chức chuyến công tác thực địa bao gồm 10 tỉnh: Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh (tiểu lưu vực sông Cầu) và Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam, Hà Tây, Hoà Bình (tiểu lưu vực sông Đáy) để nắm bắt thực trạng khai thác và quản lý nguồn nước các tỉnh trong lưu vực sông Cầu, sông Đáy và thu thập các ý kiến về việc thành lập hai tiểu lưu vực sông Cầu và sông Đáy

Từ ngày 18/10 đến ngày 3/11/2004 Văn phòng Ban QLQHLV sông Hồng – Thái Bình đã tổ chức chuyến công tác thực địa bao gồm 10 tỉnh: Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh (tiểu lưu vực sông Cầu) và Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam, Hà Tây, Hoà Bình (tiểu lưu vực sông Đáy) để nắm bắt thực trạng khai thác và quản lý nguồn nước các tỉnh trong lưu vực sông Cầu, sông Đáy và thu thập các ý kiến về việc thành lập hai tiểu lưu vực sông Cầu và sông Đáy

Trong thời gian làm việc với các tỉnh, đoàn đã nghe các đồng chí lãnh đạo  của các Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo về tình hình:

- Công tác thuỷ lợi phục vụ chuyển đổi cơ cấu sản xuất cây trồng vật nuôi, những kết quả đạt được, những khó khăn tồn tại, các kiến nghị và hướng giải quyết. Hiện trạng quản lý khai thác CTTL, phục vụ cấp nước, tiêu nước, chống lũ.

- Tình hình thiên tai (hạn, úng, lũ lụt,…) trong năm 2004 và các năm trước đây. Các biện pháp khắc phục thiên tai của địa phương.

- Kế hoạch đầu tư, nâng cấp sửa chữa các hệ thống công trình thuỷ lợi các tỉnh trong lưu vực.

- Các vấn đề phát sinh trong lưu vực, khó khăn, tồn tại và các kiến nghị của các địa phương thuộc lưu vực với Ban QLQH lưu vực sông Hồng – Thái Bình.

- Tình hình ô nhiễm chất lượng nước, nguyên nhân, ảnh hưởng.

- Sản xuất nông nghiệp và thực tế công tác chuyển đổi cơ cấu sản xuất cây trồng vật nuôi của tỉnh, hướng phát triển trong các năm tới.

- Tình hình phát triển đô thị và công nghiệp.

- Ý kiến về việc thành lập hai Tiểu Ban QLQH lưu vực sông Cầu và sông Đáy.

Đoàn đã cùng các đồng chí lãnh đạo Sở đi thực địa kiểm tra một số các công trình trọng điểm trạm bơm, đập, hồ chứa trong lưu vực như: các trạm bơm Bạch Hạc, Đại Định, Đặng Xá, Tân Chi, Hữu Bị, khu công nghiệp ven đường 10 (Nam Định), khu CN Gia Trấn (Ninh Bình), hồ Đầu Bài (Hoà Bình), hồ Đại Lải (Vĩnh Phúc),  hồ Cấm Sơn (Bắc Giang), vùng phân chậm lũ Chương Mỹ, đập Thác Huống và tuyến công trình dự kiến Nậm Cắt..v.v..

- Nhìn chung việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi đã đạt được những kết quả đáng kể. Phong trào chuyển dịch ruộng trũng sang chăn nuôi trồng thuỷ sản được mở rộng, chuyển diện tích cấy lúa một vụ bấp bênh năng suất thấp sang trồng cây ăn quả, trồng cỏ phục vụ chăn nuôi hoặc nuôi trồng thuỷ sản theo phương thức lúa – cá, vùng ven biển chuyển lúa, muối sang nuôi tôm. Các tỉnh cũng quan tâm đến chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, tăng bò lai sin, tăng đàn lợn hướng nạc, phát triển chăn nuôi theo mô hình trang trại, khôi phục gia cầm theo hướng tăng chất lượng. Công tác thuỷ lợi nhìn chung đã phục vụ tốt các yêu cầu của sản xuất Nông nghiệp, đáp ứng được chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi.

- Đánh giá về hiện trạng các công trình thuỷ lợi, hầu hết cho rằng các công trình đầu tư chưa đồng bộ giữa đầu mối và hệ thống kênh mương, việc đầu tư còn giàn trải thiếu tập trung vì vậy thời gian đầu tư kéo dài hiệu quả thấp công trình nhanh xuống cấp. Chưa có cơ chế đầu tư duy tu bảo dưỡng thường xuyên đối với hệ thống các công trình thuỷ lợi, vì vậy hệ thống công trình thuỷ lợi thường sau khi được xây dựng xong nhanh xuống cấp, hiệu quả công trình thấp. Một khó khăn tồn tại chính là hầu hết các công trình thuỷ lợi quan trọng được xây dựng từ lâu, đến nay đã bị hư hỏng và xuống cấp nghiêm trọng. Bên cạnh đó việc đô thị hoá, đường giao thông, phát triển các khu công nghiệp, làng nghề gia tăng đã gây xáo trộn quy hoạch thuỷ lợi và gây giảm thiểu khả năng và năng lực tưới tiêu của hệ thống thuỷ nông cũng như gây khó khăn cho công tác quản lý khai thác và bảo vệ công trình.

- Về tình hình thiên tai (hạn, úng, lũ lụt...) năm 2004, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp trên cao, từ ngày 20/7 đến 24/7/2004 các tỉnh thuộc đồng bằng Bắc Bộ có một đợt mưa to đến rất to trên diện rộng gây thiệt hại lớn cho nông nghiệp. Năm 2004 cũng là năm thời tiết nắng nóng hanh khô kéo dài đã gây ra tình trạng hạn căng thẳng cả vụ chiêm xuân và vụ mùa.

-  Để khắc phục tình hình thiên tai hạn hán, lũ lụt trong thời gian qua, các tỉnh đã thực hiện biện pháp cơ bản là: kiểm tra rà soát cụ thể nguồn nước, theo dõi diễn biến của khí tượng thuỷ văn để điều hành tưới cho phù hợp tình hình; tăng cường nạo vét kênh mương, sửa chữa bảo dưỡng máy móc thiết bị; gia cố bờ kênh bị sạt trượt và tràn; tổ chức các lực lượng phá dỡ các chướng ngại vật, khơi thông dòng chảy các trục tiêu của các hệ thống; theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động vận hành các hệ thống thuỷ lợi để gạn tháo, tiêu đệm triệt để….

- Vấn đề ô nhiễm môi trường và nguồn nước, nhất là nguồn nước sông Cầu, sông Đáy đang được các nhà lãnh đạo quan tâm chú trọng đến. Nguồn nước mặt và nước ngầm hiện đang có nguy cơ ô nhiễm cao do các nhà máy công nghiệp, hoá chất, chế biến nông sản, các trung tâm giết mổ, các trang trại chăn nuôi gia súc gia cầm, hệ thống bệnh viện, các chất thải con người, gia súc gia cầm đều thải trực tiếp ra sông và hệ thống tiêu thoát nước. Việc giải quyết tốt tình trạng ô nhiễm nguồn nước là một bài toán khó phức tạp và là vấn đề hết sức bức xúc gay gắt hiện nay mà hầu hết các tỉnh chưa kiểm soát được, nó ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường và sức khoẻ của người dân và phát triển nền kinh tế nước nhà.

- Tình hình phát triển đô thị và công nghiệp tại các tỉnh vùng đồng bằng và trung du đang phát triển tương đối mạnh. Với chủ trương mở rộng kêu gọi đầu tư, ưu đãi các nhà đầu tư…và càng đầu tư nhiều tốc độ đô thị hoá càng gia tăng. Cơ cấu kinh tế đã chuyển dịch theo hướng tích cực, với cơ cấu  Công nghiệp – Du lịch – Nông nghiệp. Đi đôi với sự phát triển đô thị và công nghiệp này là việc phá vỡ sự liên hoàn của các hệ thống thuỷ lợi, ví dụ như các khu công nghiệp ở Nam Định, Ninh Bình, Hà Tây, Vĩnh Phúc…và gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước, việc khai thác nguồn nước để phục vụ sinh hoạt, sản xuất .v.v.. cũng đòi hỏi ngày một gia tăng, đã gây sức ép đối với ngành Thuỷ lợi phải có chiến lược đầu tư và chuyển biến kịp thời để phục vụ tốt cho nhu cầu phát triển.

-  Các địa phương tuỳ theo tình hình cụ thể đã đưa ra một số kiến nghị đối với Ban QLQHLV sông Hồng – Thái Bình về các vấn đề quy hoạch lưu vực sông; vấn đề đầu tư nâng cấp kiên cố hoá các công trình thuỷ lợi; vấn đề đầu tư công trình phòng chống lũ cho sông Cầu, sông Đáy; vấn đề phòng chống lũ quét cho các huyện miền núi; vấn đề tổ chức và cán bộ ngành thuỷ lợi…

-  Ý kiến về việc thành lập tiểu lưu vực sông Cầu, sông Đáy, lãnh đạo các Sở đều cho rằng đây là vấn đề cấp thiết, cần thành lập nhanh Ban Quản lý lưu vực sông Cầu, sông Đáy nhằm giải quyết các vấn đề:

  • Thống nhất quản lý khai thác và bảo vệ nguồn nước trong lưu vực.
  • Khai thác, sử dụng bền vững nguồn nước, ngăn ngừa cạn kiệt TNN.
  • Phải có quy hoạch tổng hợp lưu vực sông
  • Thống nhất kế hoạch đầu tư xây dựng công trình thuỷ lợi để mang lại lợi ích chung cho toàn lưu vực.

 Trụ sở của Tiểu ban QLQH lưu vực sông Cầu được đề nghị đặt ở thành phố Thái Nguyên, lưu vực sông Đáy được đề nghị đặt ở Hà Nam.

about-star