Hội thảo quốc tế về tổ chức lưu vực sông ở châu á (narbo) tại indonesia, 22-24/6/2011

Từ ngày 22-24/6/2011 tại thành phố MaLang, Indonesia diễn ra hội thảo Quốc tế của NARBO. Tham dự hội thảo có 67 thành viên đến từ Bangladesh, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Lào, Malaysia, Philippines, Tây Ban Nha, Sri Lanka, Thái Lan, Uzbekistan, Việt Nam và những thành viên từ các tổ chức quốc tế ADB, APWF, CRBOM, ESCAP, JICA, NARBO và JWA đại diện cho các tổ chức lưu vực sông các nước châu Á, các cơ quan nghiên cứu, các nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách. Đại biểu từ Việt Nam đến tham dự hội thảo có bà Phạm Tuyết Mai (Viện Quy hoạch thủy lợi).

Từ ngày 22-24/6/2011 tại thành phố MaLang, Indonesia diễn ra hội thảo Quốc tế của NARBO. Tham dự hội thảo có 67 thành viên đến từ Bangladesh, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Lào, Malaysia, Philippines, Tây Ban Nha, Sri Lanka, Thái Lan, Uzbekistan, Việt Nam và những thành viên từ các tổ chức quốc tế ADB, APWF, CRBOM, ESCAP, JICA, NARBO và JWA đại diện cho các tổ chức lưu vực sông các nước châu Á, các cơ quan nghiên cứu, các nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách. Đại biểu từ Việt Nam đến tham dự hội thảo có bà Phạm Tuyết Mai (Viện Quy hoạch thủy lợi).

Trước khi tổ chức hội thảo, NARBO đã tổ chức một chuyến đi thực địa cho các thành viên đến tham quan lưu vực sông Brantas nằm ở phía đông tỉnh Java, Indonesia. Đây là sông lớn thứ hai trong vùng, có diện tích lưu vực 11.800 km2, chiều dài 320km, dân số khoảng 16 triệu người với lực lượng lao động dồi dào, lưu vực sông Brantas nằm gần thành phố Surabaya đã trở thành khu công nghiệp, đô thị hóa với tăng trưởng kinh tế nhanh.

Chuyến đi thực địa tham quan lưu vực sông Brantas và hồ chứa Selorejo

Điểm dừng chân tiếp theo là một buổi lễ trồng cây được tổ chức tại các vườn ươm nằm ở trên cao nguyên với độ cao 1458 m trên mực nước biển.

Thành viên các nước tham gia lễ trồng cây nhằm bảo vệ môi trường
 

Tiếp theo là đi thăm hồ chứa Selorejo nằm ở độ cao 620m trên mực nước biển, đây là hồ chứa lợi dụng tổng hợp phục vụ cho chống lũ, cấp nước, phát điện và du lịch, vui chơi giải trí

Đập dâng hồ chứa Selorejo
 

Hội thảo được tổ chức bởi Ban Thư ký NARBO và PJT1, đã tập trung thảo luận về chức năng nhiệm vụ, các lĩnh vực hoạt động, xung đột về sử dụng nước, điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức, bài học rút ra từ các tổ chức lưu vực sông hiện có của các nước ở Châu Á.

Trong giờ hội thảo
 

Tất cả các loại chính của Quản lý lưu vực sông như: Hội đồng, Ban quản lý, Công ty đều yêu cầu lãnh đạo tốt và trong bất kỳ trường hợp nào, cũng cần có sự cân bằng giữa nhiệm vụ, quyền hạn và năng lực của họ

Ý kiến phát biểu của đại diện Việt Nam trong hội thảo
 

Sau khi thảo luận đã đưa ra quan điểm chính cần quan tâm về quản lý lưu vực sông trong giai đoạn tới:
- Tầm quan trọng của quản lý nguồn nước tổng hợp trong lưu vực sông là mang lại lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường cho lưu vực sông.

- Những thách thức hiện có và mới nảy sinh đối với sự thịnh vượng và bền vững của lưu vực sông;
- Cần phát triển và nâng cao vai trò của Ban lãnh đạo, Công ty và nguồn nhân lực của lưu vực sông;

- Cần có sự tham gia của các bên liên quan và trách nhiệm công cộng;
- Kịp thời truy cập dữ liệu và thông tin;
- Vấn đề tài chính của tổ chức lưu vực sông và các sáng kiến phát triển;

Hội thảo kết thúc, đại diện NARBO trao cho các thành viên chứng chỉ
about-star