Văn phòng ban qlqhlv sông hồng – thái bình tổ chức đi thực địa đến 3 tỉnh phú thọ, tuyên quang và hà giang (8-15/6/2009)

Từ ngày 8/6/2009 đến ngày 15/6/2009, Văn phòng Ban QLQHLV sông Hồng – Thái Bình đã tổ chức đi thực tỉnh đến các tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang và Hà Giang để nắm bắt tình hình quản lý quy hoạch lưu vực sông, công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn các tỉnh và kiến nghị của các địa phương để nâng cao vai trò quản lý quy hoạch lưu vực sông. 

Từ ngày 8/6/2009 đến ngày 15/6/2009, Văn phòng Ban QLQHLV sông Hồng – Thái Bình đã tổ chức đi thực tỉnh đến các tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang và Hà Giang để nắm bắt tình hình quản lý quy hoạch lưu vực sông, công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn các tỉnh và kiến nghị của các địa phương để nâng cao vai trò quản lý quy hoạch lưu vực sông. Đoàn thực địa gồm có TS. Tô Trung Nghĩa – Chánh văn phòng Ban QLQHLV sông Hồng – Thái Bình - Trưởng đoàn, ông Trương Trọng Luật – Phó Chánh văn phòng Ban và một số cán bộ thuộc Văn phòng Ban.

Tại Phú Thọ, đoàn công tác đã làm việc với ông Trần Quốc Bình – Chi cục trưởng Chi cục Đê điều và PCLB tỉnh Phú Thọ, ông Nguyễn Đức Thiện – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Phú Thọ, ông Nguyễn Đình Tuấn – Trưởng phòng Thuỷ lợi và một số thành viên khác trong Sở. Đoàn đã nghe ông Nguyễn Đình Tuấn báo cáo thực trạng công trình thuỷ lợi Phú Thọ và đi thực địa dọc tuyến đê sông Thao, kiểm tra một số vị trí quan trong như Kè sông Thao, trạm bơm Tiên Sơn - Cẩm Khê, kè Tam Cường. Tỉnh đã tích cực, chủ động trong công tác quản lý, khai thác các công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh, có chính sách đào tạo cán bộ kỹ thuật thuỷ lợi tại các huyện. Tỉnh có biện pháp tưới đồi bằng cách làm đập dâng, dẫn qua đường ống polyme đi vào các xã để các xã giải quyết nước cho dân, phương pháp này rất có hiệu quả vì Phú Thọ không thuộc tỉnh thiếu nước. Hiện tại các công trình thuỷ lợi toàn tỉnh đã giải quyết cấp nước tưới vụ chiêm đạt 71,9%, vụ mùa đạt 72,6% so với thiết kế. Phần diện tích chưa có công trình tưới chủ yếu tồn tại ở các huyện có địa bàn miền núi như Thanh Sơn, Yên Lập, Đoan Hùng, Tân Sơn… Đặc biệt huyện Tân Sơn là huyện nghèo của tỉnh rất cần được quan tâm đầu tư công trình thuỷ lợi, nếu làm xong công trình Ngòi Lá sẽ có thể giải quyết được tưới của ½ huyện và cấp nước sinh hoạt. Về tiêu, trong những năm qua Phú Thọ đã đầu tư xây dựng được hệ thống các công trình tiêu với 3 loại hình: tiêu tự chảy không công trình, tiêu tự chảy có công trình, tiêu động lực bằng các trạm bơm để chống úng cho các khu vực đã được khoanh vùng dọc bờ của các sông Đà, Thao, Lô phục vụ nông nghiệp và các ngành kinh tế. Tỉnh đang rất quan tâm đến vấn đề tiêu cho 17 xã huyện Cẩm Khê (tiêu cho khoảng 4000ha) nhưng mới chỉ có hệ thống tiêu là kênh và trạm bơm Yên Tập công suất 12x12.000m3, đầu nước là 5m. Tỉnh đã có dự án đầu tư công trình tiêu ở đây và đã được Bộ chấp nhận. Về đê kè, tỉnh đã rất quan tâm đến tu sửa, xây dựng đê kết hợp giao thông, dự kiến đến năm 2010, toàn bộ đê Phú Thọ sẽ được cứng hoá.

Tỉnh Phú Thọ đưa ra một số kiến nghị như Nhà nước cần quan tâm và đầu tư hơn nữa cho các dự án trồng mới và bảo vệ rừng đầu nguồn của các sông lớn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Xây dựng công ty thuỷ nông trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, công ty thuỷ nông chuyển sang hình thức công ty công ích; Đầu tư kinh phí cải tạo, nâng cấp hệ thống công trình tưới, tiêu, cụ thể các công trình trạm bơm tưới lấy nước ven sông Thao, Đà, Lô, các hệ thống công trình tiêu trọng điểm như hệ thống tiêu Lê Tính, Vĩnh Mô, Bình Bộ, hệ thống tiêu Đông Nam Việt Trì…; Đề nghị Nhà nước quan tâm xây dựng các công trình kè để chỉnh trị dòng và bảo vệ bờ sông; bổ sung kinh phí cho an toàn hồ chứa; Đề nghị các tỉnh liền kề có chung lưu vực như Vĩnh Phúc, Hà Nội, Yên Bái, Sơn La, Tuyên Quang, Hoà Bình khi có các hoạt động liên quan đến lưu vực chung cần có sự thống nhất, thoả thuận để quản lý có hiệu quả tốt hơn.

   

Đoàn công tác đi thực địa tuyến đê tỉnh Phú Thọ
 

 

Tại Tuyên Quang, đoàn công tác đã làm việc với bà Nguyễn Thị Định – Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang và một số cán bộ thuỷ lợi khác của tỉnh. Đoàn đã nghe Sở báo cáo về công tác thuỷ lợi phục vụ sản xuất, đời sống cũng như tình hình thực tại và các biện pháp khắc phục của tỉnh. Đề án chuyển đổi cơ cấu vật nuôi cây trồng theo hướng sản xuất hàng hoá giai đoạn 2006-2010 của tỉnh Tuyên Quang đã được phê duyệt từ năm 2006 nên các vùng chuyên canh đã được quy hoạch, phát triển. Tỉnh cũng đã huy động mọi nguồn vốn để đầu tư xây dựng công trình thuỷ lợi nên trong giai đoạn 1996-2008 toàn tỉnh đã tu sửa nâng cấp và làm mới được trên 1.000 đầu mối công trình, kiên cố hoá 1.922,15 km kênh mương, đảm bảo cung cấp đủ nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Các công trình thuỷ lợi còn làm giảm cường độ lũ cho hạ lưu góp phần giảm nhẹ thiên tai, làm đẹp cảnh quan môi trường sinh thái như hệ thống đê kè thị xã Tuyên Quang.

Trong những năm qua trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang xuất hiện nhiều hiện tượng xói lở bờ sông, suối, nhất là sau khi thuỷ điện Tuyên Quang đi vào vận hành. Điển hình là các khu vực xói lở ngay sau hạ lưu thuỷ điện Tuyên Quang thuộc thị trấn Nà Hang, xói lở bờ sông Lô tại khu vực sau nhà máy đường, khu vực xóm Ruộc thị xã Tuyên Quang. Tỉnh cũng thường xuyên phải đối mặt với hạn hán, mưa đá, gió lốc, sét, lũ quét…Tỉnh đã có những biện pháp tích cực trước mắt và lâu dài để phòng, chống thiệt hại do thiên tai gây ra như sử dụng bản đồ cảnh báo lũ theo vùng. Tỉnh đã xây dựng dự án phòng chống lũ quét, dự án di chuyển dân cư ra khỏi vùng có nguy cơ cao về thiên tai đến những nơi an toàn, thực hiện chính sách định canh, định cư cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, các khu vực nguy hiểm có thể bị đe doạ của lũ, lũ quét, sạt lở núi. Các khu vực rừng phòng hộ đầu nguồn được khoanh nuôi trồng và bảo vệ khá tốt làm giảm thời gian tập trung lũ trên các sông suối, xây dựng các hệ thống kè chống xói lở. Về quản lý khai thác CTTL, Tuyên Quang đã sử dụng mô hình quản lý giao cho tổ, hợp tác xã dùng nước, chỉ còn 5 Ban quản lý công trình thuỷ nông liên huyện. Hàng năm cán bộ thuỷ nông nhà nước tổ chức các lớp tập huấn cho hợp tác xã, cho người sử dụng hệ thống công trình thuỷ lợi.

Tỉnh Tuyên Quang có một số kiến nghị: cần có quyết định thu phí xả nước thải vào các công trình thuỷ lợi vì hiện nay có nhiều nhà máy xả nước thải thẳng ra sông Lô; Đề nghị đầu tư kinh phí để đo chất lượng nước, tài nguyên nước. Đầu tư kinh phí cho hoạt động nghiên cứu cắm mốc xây dựng công trình thuỷ lợi, xây dựng hành lang bảo vệ kênh mương; Đầu tư nghiên cứu xây dựng quy trình cắt lũ Tuyên Quang để tránh sạt lở. Nghiên cứu phương án xây dựng bờ bao, đê ngăn lũ và một số trạm bơm tiêu, cống Tiêu (cống Ngòi Khổng, Ngòi Cát, Ngòi Liễn, Ngòi Chả, Ngòi Thục). Đề nghị tiến hành điều tra, thăm dò nguồn nước ngầm để có cơ sở khai thác sử dụng hợp lý, xác định chất lượng nước sử dụng. Nghiên cứu đầu tư quy hoạch hệ thống sông, suối trong khu đô thị đảm bảo không làm suy thoái môi trường. Hiện nay thuỷ lợi phí chỉ cấp cho cống đầu kênh nhưng ở Tuyên Quang có rất nhiều cống đầu kênh nhỏ ở xã, ở trên từng cánh đồng vậy đề nghị Bộ Tài chính cần xem xét, bổ sung chỉnh sửa thông tư 26 cho cụ thể hơn.

 

Đoàn công tác làm việc với Ban QLCTTL liên huyện Ngòi Là

 

Tại Hà Giang, đoàn công tác đã làm việc với ông Hoàng Văn Đế - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, ông Nguyễn Văn An – Chi cục trưởng Chi cục thuỷ lợi và một số các thành viên khác của Sở. Sau khi nghe báo cáo về thực trạng quản lý và khai thác công trình thuỷ lợi và báo cáo về công tác phòng chống lụt bão tại tỉnh Hà Giang, đoàn công tác đã đi thực địa tại huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ - vùng thường xuyên bị khan hiếm nước. Do điều kiện địa hình, địa lý tự nhiên, thời tiết khí hậu diễn biến phức tạp thiên tai đa dạng về loại hình nên đời sống của các dân tộc tỉnh Hà Giang rất khó khăn. Trên địa bàn tỉnh có 994 công trình thuỷ nông trong đó có 21 hồ chứa, 970 công trình thuỷ nông chủ yếu là đập, tràn, kênh, 9 trạm bơm tưới ổn định cho 34.410ha lúa nước vụ xuân và vụ mùa. Các công trình thuỷ nông đã được xây dựng từ lâu nên đã xuống cấp nghiêm trọng. Hà Giang đã triển khai về an toàn hồ chứa nên vào mùa mưa lũ không có hồ nào bị vỡ. Công trình cấp nước sinh hoạt có 81.166 bể chứa nước, 360 hệ tự chảy, hoàn thành 10 hồ treo, lu chứa nước 3168 cái cung cấp nước ăn và sinh hoạt cho khoảng 67.000 người, giải quyết được 40% nhu cầu nước sinh hoạt, đạt sử dụng khoảng 2 tháng, 4 tháng còn lại là mùa khô, thiếu nước nghiêm trọng. Cuối năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho xây dựng thêm 30 hồ chứa nước đến nay đã hoàn thành 13 hồ và đi vào sử dụng 7 hồ, dự kiến đến cuối năm 2009 hoàn thành toàn bộ. Đây là những công trình rất thiết thực phục vụ cấp nước sinh hoạt cho đồng bào các dân tộc thuộc vùng cao núi đá khan hiếm nước về mùa khô

Công tác phòng chống lụt bão của tỉnh Hà Giang luôn được quan tâm đôn đốc thực hiện. Tỉnh đã thực hiện phương châm “4 tại chỗ” dự trữ hàng hoá, thuốc men, nhu yếu phẩm, vật tư nông lâm nghiệp, xuồng máy, nhà bạt, xăng dầu…ở tất cả các huyện thị, huy động nhân lực tại chỗ, chỉ huy tại chỗ. Tỉnh đã xây dựng bản đồ quy hoạch vùng hay xảy ra lũ lụt, thiên tai để từ đó có những giải pháp phòng tránh phù hợp. Đến nay tỉnh đã triển khai diễn tập phòng chống lụt báo năm 2009.

Tỉnh Hà Giang có kiến nghị: Các sông lớn đều bắt nguồn từ Trung Quốc nên vấn đề quản lý tài nguyên nước trên lưu vực là hết sức phức tạp, có dòng sông bị ô nhiễm nặng nề như Suối đỏ huyện Xí Mần, bị ảnh hưởng do công nghiệp khai khoáng của Trung Quốc đã chuyển sang đen, đặc quánh. Đề nghị cần có dự án giám sát thường xuyên chất lượng nước của các sông suối biên giới; Đề nghị Chính phủ hỗ trợ nguồn vốn thực hiện tổ chức triển khai dự án di dân, thực hiện nghị định 193 của Chính phủ. Đề nghị Bộ cấp kinh phí cho tỉnh để sửa chữa, nâng cấp, xây dựng các CTTL như CTTL Bắc Mê, Yên Minh, Vị Xuyên, Xí Mần, các CTTL Hoàng Su Phì; hỗ trợ nguồn vốn xây dựng hồ chứa, hoàn thiện đảm bảo an toàn hồ chứa.

 

Đoàn công tác làm việc với lãnh đạo Sở NN & PTNT tỉnh Hà Giang

 

Văn phòng Ban QLQHLV sông Hồng – Thái Bình

about-star