Bản đồ hành chính tỉnh thái bình

Thái Bình là một tỉnh nằm bên bờ biển Ðông, thuộc đồng bằng châu thổ sông Hồng; cách thủ đô Hà Nội 110 km, cách thành phố Hải Phòng 70 km và cách thành phố Nam Ðịnh 18 km.

Vài nét tổng quan về đặc điểm lưu vực

Hệ thống sông Hồng - sông Thái Bình là hệ thống sông lớn đứng hàng thứ 2 của Việt Nam (sau hệ thống sông Mê Kông) được bắt nguồn từ tỉnh Vân Nam - Trung Quốc. Sông Hồng là một sông quốc tế bao gồm lãnh thổ của 3 nước là: Việt Nam, Trung Quốc và Lào. Tổng diện tích toàn lưu vực là 169.020 km2.

Sông hồng và những vấn đề liên quan

Vùng Thủ đô Hà Nội bao gồm Thành phố Hà Nội và 7 tỉnh xung quanh: Hà Tây, Hoà Bình, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương và Hà Nam. Tổng diện tích của vùng thủ đô khoảng 13.370 km2 với dân số khoảng 11.800.000 người

Lưu vực sông hồng

LƯU VỰC SÔNG HỒNG Tổng diện tích lưu vực sông Hồng là 169.000 km2, trong đó phần diện tích lưu vực thuộc Trung quốc là 81.240 km2 (48%). Lượng mưa trung bình hàng năm của lưu vực vào khoảng 3000mm. Tổng lượng dòng chảy trung bình nhiều năm l0,7 tỷ m3.