KẾT QUẢ KHẢO SÁT 55 ĐIỂM THIẾU NƯỚC MẶT PHỤC VỤ DI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ CÔNG TRÌNH THUỶ ĐIỆN SƠN LA

Tháng 2 năm 2006 Viện QHTL đã tổ chức các đoàn công tác về làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban Tái định cư tỉnh và UBND, Ban Tái định cư thuộc 8 huyện, thị tỉnh Sơn La để cùng đi khảo sát thực địa 55 điểm không có nước mặt. Qua khảo sát thực địa kết hợp khảo sát kỹ thuật đo đạc thuỷ văn, xác định cao độ sơ bộ giữa nguồn nước với các điểm dân TĐC. Sơ bộ như sau:

1. Vùng tái định cư thị xã Sơn La:

Vùng TĐC thị xã Sơn La có 6 điểm thiếu nước ở 3 khu là các khu Chiềng Đen có 4 điểm, khu Chiềng Sinh có 1 điểm, khu Chiềng Ngần có 1 điểm, qua khảo sát thực địa thấy: Vùng TĐC thị xã Sơn La có 2 điểm không có nước mặt, nước mó, 1 điểm không có nước sản xuất chỉ có nước sinh hoạt, còn 3 điểm có cả nước sản xuất và sinh hoạt.

2. Vùng TĐC huyện Sông Mã:

Vùng TĐC Sông Mã có 2 điểm thiếu nước ở 2 khu Chiềng Cang và Mường Hung, qua khảo sát thực địa thấy: Hai điểm của vùng TĐC Sông Mã đều có nguồn nước mặt.

3. Vùng tái định cư huyện Sốp Cộp:

Vùng TĐC Sốp Cộp có 10 điểm thiếu nước ở 4 khu. Qua tính toán và đi khảo sát thực địa thấy: 10 điểm thiếu nước của vùng TĐC Sốp Cộp có: 1 điểm không có nguồn nước mặt và nước mó, 3 điểm có nguồn nước mặt nhưng nguồn nước ở thấp không dẫn tự chảy được, 4 điểm chỉ có nước sinh hoạt vào mùa khô, không có nước tưới, chỉ có 2 điểm có cả nước tưới và nước sinh hoạt.

4. Vùng tái định cư huyện Mai Sơn:

Vùng TĐC Mai Sơn có 10 điểm thiếu nước ở 5 khu. Qua tính toán và đi khảo sát thực địa thấy: Các điểm trên của vùng TĐC Mai Sơn chỉ có 1 điểm có cả nước sinh hoạt và nước tưới, 1 điểm không có nước sinh hoạt, 2 điểm có nguồn nước SH nhưng muốn đưa về điểm TĐC phải dùng bơm, các điểm còn lại chỉ có nước sinh hoạt tự chảy.

5. Vùng tái định cư huyện Thuận Châu:

Vùng TĐC Thuận Châu có 8 điểm thiếu nước ở 5 khu. Qua tính toán và đi khảo sát thực địa thấy: Các điểm của vùng Thuận Châu có 1 điểm không có nguồn nước, 2 điểm nếu đầu tư lớn thì đủ tưới cho cả 2 mùa, 4 điểm mùa khô chỉ cấp nước sinh hoạt, 1 điểm có nước sinh hoạt nhưng về mùa kiệt khá khó khăn.

6. Vùng tái định cư huyện Quỳnh Nhai:

Vùng TĐC Quỳnh Nhai có 8 điểm thiếu nước ở 2 khu. Qua tính toán và đi khảo sát thực địa thấy: Các điểm của vùng TĐC Quỳnh Nhai có 3 điểm không có nguồn nước mặt, còn 4 điểm có nhưng khá nhỏ, 2 điểm đủ nước, nhưng 1 điểm vẫn cần được khảo sát thêm về nước ngầm vì đây là điểm sẽ bố trí thị trấn Quỳnh Nhai mới.

7. Vùng tái định cư huyện Mộc Châu:

Vùng TĐC Mộc Châu có 3 điểm thiếu nước ở 2 khu. Qua tính toán và đi khảo sát thực địa thấy: 3 điểm của của Mộc Châu có 1 điểm không có nguồn nước mặt, 1 điểm có nhưng phải dùng bơm để cấp nước, 1 điểm có nguồn nước tự chảy.

8. Vùng tái định cư huyện Yên Châu:

Vùng TĐC Yên Châu có điểm thiếu nước ở 7 khu. Qua tính toán và đi khảo sát thực địa thấy: Các điểm của vùng TĐC Yên Châu có 3 điểm không có nguồn nước mặt, còn 5 điểm có nguồn nước mặt.

 KẾT LUẬN

TT

Vùng TĐC

Tổng số điểm

Số điểm có nước, khai thác tự chảy

Số điểm có nước, nhưng không khai thác tự chảy được

Điểm không có nước mặt

Tổng

Nước sản xuất

Nước sinh hoạt

Tổng

Nước sản xuất

Nước sinh hoạt

1

TX.Sơn La

6

4

3

1

 

 

 

2

2

Sông Mã

2

2

1

1

 

 

 

 

3

Mai Sơn

10

7

1

6

2

 

2

1

4

Yên Châu

8

5

5

 

2

 

2

1

5

Mộc Châu

3

1

 

1

1

 

1

1

6

Quỳnh Nhai

8

5

 

5

 

 

 

3

7

Sốp Cộp

10

6

2

4

3

3

 

1

8

Thuận Châu

8

7

2

5

 

 

 

1

 

Tổng cộng

55

37

14

23

8

3

5

10

 

Việc đánh giá trữ lượng nguồn nước cho các vùng được tính toán trên cơ sở kết quả đi thực địa và tính toán dựa trên cơ sở các tài liệu đo đạc của một số trạm đo trong vùng. Đối với những vùng như: Sốp Cộp, Mai Sơn, TX.Sơn La, Thuận Châu, Mộc Châu dọc quốc lộ 6. Do một số điểm TĐC thiếu nguồn nước để cấp nước tưới và nước sinh hoạt có khả năng không tiếp nhận được đầy đủ số dân theo kế hoạch. Đề nghị tỉnh Sơn La sớm có phương án dự phòng để bố trí dân TĐC sang địa điểm khác.

Đối với những hộ dân di vén sẽ không bền vững, cần phải có những chính sách rõ ràng đảm bảo cho các hộ tái định cư đồng thời tuyên truyền, vận động họ về những công việc có thể làm và không được làm để tránh làm ảnh hưởng, gây tác hại đến môi trường lòng hồ sau này.

Trương Trọng Luật 

Trưởng phòng QH Bắc bộ- Viện QHTL

about-star