Ban QLQHLV sông Hồng - Thái Bình tham gia công tác dự báo lũ hệ thống hồ chứa sông Hồng từ ngày 15/6/2020-15/9/2020

Từ ngày 15/6/2020 đến ngày 15/9/2020, Ban Quản lý QHLV sông Hồng - Thái Bình đã tham gia vào bộ phận tính toán vận hành hệ thống hồ chứa cắt lũ hạ du hệ thống sông Hồng năm 2020. 

Dựa trên các số liệu mưa, mực nước thực đo của toàn bộ các trạm hiện có trên lưu vực tính toán trong 24h qua (mực nước thượng lưu, hạ lưu, lưu lượng vào, ra và tình trạng cửa xả hàng ngày) trạng thái các hồ chứa Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà, Lai Châu, Bản Chát, Huội Quảng, những thông tin về phân chậm lũ, tràn, vỡ đê, sạt lở,… làm số liệu đầu vào, bộ phận tính toán sử dụng các mô hình tính toán thủy lực để đưa ra các phương án điều hành liên hồ chứa thủy điện, đề xuất phương án điều hành với Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai để đảm bảo mục tiêu an toàn hồ chứa, chống lũ cho hạ du và tích nước theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng được ban hành theo Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Nguồn: RRBO

about-star