Hội nghị công tác thuỷ lợi phục vụ sản xuất, dân sinh vụ mùa năm 2020 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc bộ

Sáng ngày 11/6/2020, Ban QlQHLV sông Hồng - Thái Bình đã tham gia "Hội nghị công tác thuỷ lợi phục vụ sản xuất, dân sinh vụ mùa năm 2020 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc bộ" do Tổng cục Thuỷ lợi chủ trì tổ chức tại Thái Bình . Hội nghị có sự tham dự của đại diện các sở Nông nghiệp và PTNT và các công ty khai thác công trình thuỷ lợi 12 tỉnh, thành trong khu vực. 

Các đại biểu tham dự hội nghị đã cùng nhau thảo luận, nghe các báo cáo xây dựng các kịch bản về ngập lụt, úng ở các vùng, hệ thống thủy lợi trong vụ mùa 2020 tại vùng Trung du và Đồng bằng Bắc bộ. Qua đó, đưa ra các giải pháp hiệu quả để vận hành các công trình thủy lợi, điều hành tổ chức sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp.

Trình bày tại Hội nghị, ông Lê Viết Sơn - Trưởng phòng Phòng Quy hoạch Thuỷ lợi Bắc Bộ, thành viên văn phòng Ban QLQHLV sông Hồng - Thái Bình cho biết: Tại các khu vực Trung du Bắc bộ, các công trình đảm bảo tiêu nước cho các trận mưa khoảng 220 – 250mm trong 3 ngày. Còn tại vùng Đồng bằng Bắc bộ, hệ số tiêu của các công trình đảm bảo tiêu với lượng mưa từ 200 – 250mm trong 3 ngày. Năm 2018 có mưa lớn gặp triều cường ngoài sông, diện tích bị ngập úng lớn tại một số vùng như: Bắc Hưng Hải 20.000 ha, sông Tích – sông Bùi gần 8.300 ha, Nam Định gần 30.000 ha và Ninh Bình gần 6.700 ha. Một số khu vực chưa đáp ứng được yêu cầu tiêu thoát theo thiết kế như lưu vực Cà Lồ (Vĩnh Phúc) và một số khu vực cục bộ có mức độ đô thị hóa cao thuộc các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng. Trên cơ sở kịch bản lượng mưa và kịch bản về giai đoạn sinh trưởng của lúa, Viện Quy hoạch Thủy lợi đã tổ hợp được 9 kịch bản khung ngập lụt, úng cho khu vực theo từng giai đoạn, cụ thể như sau:

- Kịch bản ngập úng cho giai đoạn lúa mới cấy:

+ Kịch bản 1-1 (KB1-1): Lúa mới cấy; lượng mưa thường xuyên (P=50%).

+ Kịch bản 1-2 (KB1-2): Lúa mới cấy; lượng mưa bằng tần suất mưa tiêu (P=10%).

+ Kịch bản 1-3 (KB1-3): Lúa mới cấy; lượng mưa vượt tần suất mưa tiêu (P=5%).

- Kịch bản ngập úng cho giai đoạn lúa đẻ nhánh, làm đòng:

+ Kịch bản 2-1 (KB2-1): Lúa đẻ nhánh, làm đòng; lượng mưa thường xuyên (P=50%).

+ Kịch bản 2-2 (KB2-2): Lúa đẻ nhánh, làm đòng; lượng mưa bằng tần suất mưa tiêu (P=10%).

+ Kịch bản 2-3 (KB2-3): Lúa đẻ nhánh, làm đòng; lượng mưa vượt tần suất mưa tiêu (P=5%).

- Kịch bản ngập úng cho giai đoạn Lúa cuối vụ:

+ Kịch bản 3-1 (KB3-1): Lúa cuối vụ; lượng mưa thường xuyên (P=50%).

+ Kịch bản 3-2 (KB3-2): Lúa cuối vụ; lượng mưa bằng tần suất mưa tiêu (P=10%).

+ Kịch bản 3-3 (KB3-3): Lúa cuối vụ; lượng mưa vượt tần suất mưa tiêu (P=5%).

Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi Nguyễn Văn Tỉnh yêu cầu các địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể phòng, chống ngập, úng, đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ. Đẩy sớm lịch gieo trồng vụ mùa hợp lý để tránh thời điểm dễ xảy ra mưa lớn đầu vụ. Đặc biệt, cần giảm diện tích gieo sạ, tuyệt đối không thực hiện ở khu vực trũng, thấp, không chủ động tiêu úng. Khi dự báo có mưa lớn, phải tổ chức bơm tiêu nước đệm hợp lý để chủ động phòng, chống úng, tăng cường bơm tiêu nước trên đồng, rộng khi xảy ra ngập lụt, úng. Khẩn trương kiểm tra, sửa chữa công trình đảm bảo sẵn sàng phục vụ trong mọi tình huống trong mùa mưa lũ.

Nguồn: RRBO

about-star