Viện Quy hoạch Thuỷ lợi, văn phòng Ban QLQHLV SH-TB tham gia thực địa công trình và làm việc với Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi Bắc Nam Hà về dự kiến đầu tư công trung hạn 2021-2025

Ngày 13/8/2020, thực hiện nhiệm vụ Tổng cục Thủy lợi giao về một số dự án dự kiến đầu tư công trung hạn 2021-2025 tại hệ thống thủy lợi Bắc Nam Hà, đoàn công tác của Tổng cục Thủy lợi và Viện Quy hoạch Thủy lợi, văn phòng Ban QLQHLV SH-TB đã tới làm việc tại Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi Bắc Nam Hà và thực địa tại vị trí một số công trình trong hệ thống.Thành phần đoàn công tác bao gồm các ông Lê Văn Dương – Phó Cục trưởng Cục Quản lý công trình thủy lợi - Tổng cục Thủy lợi và ông Đỗ Văn Thành - Viện trưởng Viện Quy hoạch Thủy lợi cùng một số cán bộ, lãnh đạo, chuyên viên đi cùng.

Đoàn công tác đã nghe ông Nguyễn Đình Kính – Chủ tịch Công ty Bắc Nam Hà báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 2016-2020 và dự kiến đầu tư công trung hạn 2021-2025. Để đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương thuộc hai tỉnh Nam Định và Hà Nam, công ty Bắc Nam Hà đã đề xuất một số công trình cấp bách cần sớm đầu tư trong giai đoạn 2021-2025 bao gồm việc xây dựng mới trạm bơm Sông Chanh, trạm bơm Quỹ Độ 2 và sửa chữa, nâng cấp các cống lấy nước trạm bơm Như Trác và cống lấy nước trạm bơm Nhâm Tràng. Đoàn công tác đã có một số trao đổi về sự cần thiết đầu tư của các công trình do Công ty Bắc Nam Hà đề xuất và kiến nghị các bước thực hiện tiếp theo.

Ông Đỗ Văn Thành phát biểu tại cuộc họp

Đoàn công tác đã tiến hành thực địa tại vị trí một số công trình dự kiến đầu tư công trung hạn 2021-2025 và một số công trình đầu mối lớn thuộc hệ thống Bắc Nam Hà.

Đoàn thực địa tại vị trí trạm bơm Sông Chanh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

Đoàn thực địa tại vị trí trạm bơm Cốc Thành, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định

Nguồn: Phòng QHTL Bắc Bộ

about-star