Tổ chức

A./- LÃNH ĐẠO BAN

Trưởng ban: Ông Nguyễn Hoàng Hiệp - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT

B./- VĂN PHÒNG BAN:

Chánh văn phòng: Ông Đỗ Văn Thành - Viện trưởng Viện Quy hoạch Thủy lợi

C./- CÁC THÀNH VIÊN:

1- Các Bộ, Ngành Trung ương:

- Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Môi trường

-  Vụ Quản lý nguồn nước và nước sạch nông thôn

- Viện Kinh tế và Quy hoạch Thủy sản

- Vụ Hạ tầng kỹ thuật - Bộ Xây dựng

- Cục Cứu trợ Cứu nan - Bộ Quốc Phòng

- Cục Đường sông Việt Nam - Bộ Giao thông vận tải

- Vụ Khoa học Công nghệ - Bộ Khoa học Công nghê

- Vụ Năng lượng Dầu khí - Bộ Công Thương

- Cục quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão

2- Các tỉnh/thành phố (25 tỉnh)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của 25 tỉnh/thành: Hải Phòng, Hà Nội, Thái Nguyên, Nam Định, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang, Bắc Kạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Hà Nam, Hưng Yên, Thái Bình, Ninh Bình, Lạng Sơn, Cao Bằng, Điện Biên

about-star