Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình Cải tạo, nâng cấp cống Yên Ninh đê tả Cầu, huyện Hiệp Hòa

Ngày 18/10/2022 Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang đã tổ chức buổi kiểm tra hiện trường đối với công trình Cải tạo, nâng cấp cống Yên Ninh đê tả Cầu, huyện Hiệp Hòa.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kiểm tra công tác nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng theo quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Trên cơ sở báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang tại Văn bản số 362/BC-BQLDA ngày 11/10/2022 (Chủ đầu tư). Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang.

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang đã tổ chức buổi kiểm tra hiện trường đối với công trình Cải tạo, nâng cấp cống Yên Ninh đê tả Cầu, huyện Hiệp Hòa. Tham gia buổi kiểm tra có thành phần các bên gồm: Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang) và nhà thầu thi công xây dựng (Liên danh Công ty TNHH Mạnh Linh và Công ty TNHH đầu tư xây dựng Đức An).

Một số hình ảnh kiểm tra thực địa tại công trình đã hoàn thành

Cống Yên Ninh đê tả Cầu, huyện Hiệp Hòa đã được nâng cấp đưa vào sử dụng

Qua quá trình kiểm tra hiện trường cho thấy công trình thi công cơ bản đáp ứng yêu cầu theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt. Công trình hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo nhiệm vụ tiêu thoát nước cho các xã Hoàng Thanh, Ngọc Sơn, Lương Phong, Thị trấn Thắng, Đoan Bái, Danh Thắng, Đông Lỗ của huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang, đảm bảo ổn định lâu dài cho tuyến đê, đáp ứng yêu cầu công tác phòng chống thiên tai, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thông đi lại, kiểm tra ứng phó khi có sự cố đê điều xảy ra.

Nguồn: https://snnptnt.bacgiang.gov.vn/

about-star
about-star