Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Thái Nguyên: Đảm bảo ổn định nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt

Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và toàn diện trong sản xuất nông nghiệp, góp phần đẩy nhanh hơn nữa công cuộc đổi mới và phát triển nông thôn mới của địa phương.

Đảm bảo nguồn nước phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt

Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Thái Nguyên đã tổ chức quản lý, vận hành công trình đảm bảo an toàn, đáp ứng yêu cầu cấp nước cho sản xuất nông nghiệp.

Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Thái Nguyên được thành lập theo Quyết định số 2845/QĐ-UBND ngày 15/12/2005 của UBND tỉnh Thái Nguyên.Theo phân cấp của UBND tỉnh, đến thời điểm hiện tại, công ty trực tiếp quản lý, bảo vệ và vận hành khai thác 200 công trình thủy lợi gồm 91 hồ chứa, 103 đập dâng, 5 trạm bơm tưới và 1 trạm bơm tiêu úng và trên 282 km kênh mương.

Đập chính Hồ Núi Cốc - công trình thủy nông lớn và quan trọng của tỉnh Thái Nguyên

Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Thái Nguyên đã tổ chức quản lý, vận hành công trình đảm bảo an toàn, đáp ứng yêu cầu cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, phòng chống lũ cho vùng hạ du cấp nước cho sinh hoạt, công nghiệp và các ngành dân sinh kinh tế trên địa bàn.

Để đảm bảo nguồn nước phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt, hằng năm, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Thái Nguyên đều tự bỏ vốn của đơn vị để sửa chữa, bảo dưỡng các công trình đập đầu mối, kênh mương bị xuống cấp. Đối với những công trình hư hỏng nặng, Công ty xin kinh phí của tỉnh, của Trung ương để sửa chữa, nhằm đảm bảo an toàn hồ chứa. 

Trong công tác vận hành hồ đập, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Thái Nguyên luôn bám sát vào mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh, của các địa phương, chỉ đạo trạm khai thác thủy lợi các huyện, thành, thị xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá từng công trình, xây dựng phương án phân phối nước khoa học cho từng hồ chứa. Tất cả các công trình đều xây dựng được các phương án phòng chống lụt bão hàng năm, phù hợp với từng công trình. Các hồ chứa lớn và vừa đều có quy trình vận hành phù hợp với điều kiện thực tế đảm bảo vận hành có hiệu quả trong mọi tình huống.

Ngoài ra, Công ty còn phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và đơn vị sử dụng để đảm bảo nguồn nước đáp ứng các nhu cầu sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và sinh hoạt của người dân.

Công ty đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, cấp nước sinh hoạt cho nhà máy nước Tích Lương, đáp ứng các nhu cầu sử dụng nước khác trên địa bàn tỉnh và cấp tạo nguồn nước tưới khi hạn cho tỉnh Bắc Giang. Ngoài ra Công ty còn thực hiện tốt nhiệm vụ khảo sát thiết kế, thi công sửa chữa chống xuống cấp công trình thủy lợi. Tổ chức quản lý, thực hiện các dự án sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi trọng điểm.

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi Thái Nguyên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được nhận Cờ thi đua xuất sắc và nhiều Bằng khen của UBND tỉnh. Trong năm 2021, Công ty đảm bảo tưới, tiêu cho trên 61.000ha lúa và cây trồng các loại trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, công ty còn triển khai và kêu gọi nguồn vốn đầu tư từ bên ngoài để đầu tư dự án xây dựng Nhà máy nước Yên Bình tại khu vực hồ Núi Cốc.

Nhà máy nước Yên Bình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2015, cung cấp nguồn nước sinh hoạt khoảng 30.000 m3 nước/ngày đêm (tương đương 8 triệu m3/năm). Và giai đoạn tiếp theo từ năm 2020 – 2025, công suất của nhà máy nước Yên Bình sẽ đạt khoảng 150.000 m3 nước/ngày đêm. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trong chiến lược phát triển của công ty, tao động lực phát triển kinh tế - xã hội chung cho toàn tỉnh, đồng thời tạo việc làm cho lao động tại địa phương, nâng cao thu nhập cho cán bộ, công nhân viên.

Việc tổ chức, nuôi trồng thủy sản trong hồ hiện nay là tận dụng phần mặt nước hồ để chăn, thả một cách tự nhiên, tạo ra nguồn lợi thủy sản phong phú, phục vụnhu cầu của người dân địa phương. Từ khi tiếp nhận, hàng năm, công ty đã thả từ 5- 10 tấn cá giống xuống hồ nhằm duy trì nguồn lợi thủy sản, môi sinh, môi trường cũng như bảo vệ tính đa dạng sinh học của hệ sinh thái khu vực hồ Núi Cốc.

Hiện nay, mỗi năm công ty thu hoạch 60 - 80 tấn cá thịt và các sản phẩm từ nguồn lợi thủy sản khác. Đây là kết quả ban đầu đáng khích lệ, đã đem lại niềm tin cho tập thể đội ngũ cán bộ, công nhân viên toàn công ty, cũng như các cấp lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên.

Ngoài việc tận dụng mặt nước hồ để nuôi trồng thủy sản, lãnh đạo công ty cũng tìm ra hướng kinh doanh mới nhằm tận dụng năng lượng dư thừa từ dòng chảy để sử dụng máy phát điện. Công ty đang trực tiếp quản lý và vận hành 2 tổ máy phát điện với công xuất thu được 10 triệu kw/giờ/năm, góp phần tạo thu nhập cho công ty từ 5 - 7 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm nay, công ty tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và toàn diện trong sản xuất nông nghiệp, góp phần đẩy nhanh hơn nữa công cuộc đổi mới và phát triển nông thôn mới của tỉnh nhà.

Nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, Công ty luôn chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho người lao động; khuyến khích cán bộ, nhân viên theo học các chương trình đào tạo, các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý khai thác bảo vệ công trình thủy lợi. Hiện nay, Công ty đang tạo việc làm ổn định cho gần 400 cán bộ, nhân viên với mức thu nhập trung bình 7,5 triệu đồng/người/tháng.

Trong năm qua công ty đã tổ chức và thực hiện tốt các phong trào thi đua, các chế độ quyền lợi cho CBCNV, nội quy lao động, công tác phòng chống cháy nổ, công tác xây dựng cơ quan văn hoá, xây dựng tổ chức đoàn thể trong sạch vững mạnh. Và quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào thi đua lao động giỏi trong tập thể CBCNV với mục tiêu là quản lý tốt các công trình thuỷ lợi, đảm bảo an toàn, đủ nguồn nước tới, tiêu kịp thời, không để xảy ra úng, hạn làm ảnh hưởng đến phục vụ sản xuất, tăng cường đầu tư nâng cấp các hồ đập, kiên cố hoá kênh mương đầu tư khoa học kỹ thuật phục vụ nông nghiệp và dân sinh kinh tế.

Nguồn: vnmedia.vn

about-star
about-star