Hưng Yên: Thực hiện các giải pháp giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải trên địa bàn tỉnh

Ngày 8.4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 863/UBND-KT2 về việc thực hiện các giải pháp giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, tình trạng ô nhiễm môi trường hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt, sản xuất của Nhân dân các địa phương có hệ thống thủy lợi. Vấn đề này đang được lãnh đạo Bộ Công an, chính quyền địa phương các tỉnh Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh và Thành phố Hà Nội đặc biệt quan tâm.

Sau khi xem xét Công văn số 751/CAT-PC05-PV01 ngày 20.3.2022 của Công an tỉnh về việc đề xuất giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải trên địa bàn tỉnh, Tờ trình số 769/TTr-CAT-PV01 ngày 24.3.2022 về việc đề nghị ký ban hành Công văn thực hiện các giải pháp giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh giao:

1. Công an tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện: Văn Giang, Văn Lâm tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân, doanh nghiệp chấp hành đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; nghiên cứu, tổ chức các biện pháp, mô hình thí điểm việc thực hiện di dời các bãi rác dọc tuyến sông Bắc Hưng Hải; tổ chức đợt ra quân thu gom rác thải mặt nước trên sông Bắc Hưng Hải thuộc địa bàn các huyện Văn Giang, Văn Lâm, sau đó rút kinh nghiệm nhân rộng các địa bàn còn lại.

2. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường nói chung, bảo vệ môi trường hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải nói riêng trên các phương tiện thông tin đại chúng, tận dụng triệt để hiệu quả tuyên truyền trên hệ thống các mạng Internet, mạng xã hội (Facebook, Zalo...).

3. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Uỷ ban nhân dân các huyện: Văn Giang, Văn Lâm, Yên Mỹ, Ân Thi và thị xã Mỹ Hào xây dựng kế hoạch tổng thể xử lý, giải quyết giảm thiểu ô nhiễm môi trường hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải để kiểm soát nước thải, chất thải nông nghiệp để giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước trong các kênh mương tưới tiêu.

Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu việc nâng cao năng lực xử lý chất thải trên địa bàn, không để tình trạng chất thải quá tải tại các điểm tập kết, trung chuyển (việc một lượng lớn chất thải tập kết ngoài trời, hoạt động thu gom, xử lý nước rỉ từ rác không được kiểm soát, dẫn đến một lượng lớn nước rỉ từ rác, cùng với đó là lượng lớn nước mưa rửa trôi các chất độc hại từ chất thải rắn chảy xuống các sông, kênh, mương tiêu thoát nước gây ô nhiễm môi trường hệ thống Bắc Hưng Hải).

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thẩm định không tiếp nhận các dự án trong khu, cụm công nghiệp, ngoài cụm công nghiệp sử dụng công nghệ lạc hậu, sử dụng nhiều năng lượng, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường theo Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 20.10.2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

5. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tự phân loại, xử lý rác tại nguồn, không vứt rác, đổ thải bừa bãi, không đổ nước thải chưa qua xử lý trực tiếp ra hệ thống sông Bắc Hưng Hải, tham gia thu gom, xử lý rác thải. Lựa chọn các đơn vị thu gom rác thải đủ tiềm lực, điều kiện, khả năng thực hiện; tổ chức tốt việc tuyên truyền đến người dân về lợi ích của việc xã hội hóa thu gom rác cũng như tác hại của việc vứt rác bừa bãi xuống hệ thống sông Bắc Hưng Hải. Rà soát, đánh giá tình hình ô nhiễm môi trường liên quan đến hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải trên địa bàn quản lý, trên cơ sở đó chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước và đề ra các biện pháp cụ thể trong công tác bảo vệ môi trường hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch số 93a/KH-UBND ngày 31.3.2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp; vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi và hoạt động bến bãi, khai thác cát trái phép, kiên quyết xử lý các hộ dân lấn chiếm lòng sông thuộc hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải, yêu cầu hoàn trả hiện trạng lòng sông. Quy hoạch các điểm tập kết, khu xử lý rác thải sinh hoạt tập trung cách xa tuyến sông, kênh; thường xuyên kiểm tra và có biện pháp quản lý chặt chẽ các bãi chôn lấp, điểm tập kết rác thải. Tổ chức cho các hộ dân trên các xã, phường, thị trấn gần các công trình thủy lợi ký cam kết chấp hành nghiêm túc các quy định về bảo vệ môi trường, không vứt, đổ, xả chất thải gây ô nhiễm môi trường tại các kênh, mương, sông thuộc hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. Tăng cường thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn; thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo gom chất thải nhựa, rác thải trên các sông, kênh mương. Tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường trên địa bàn, đặc biệt đối với hệ thống Bắc Hưng Hải; xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

6. Đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ môi trường; tích cực vận động hội viên thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, phân loại rác thải hữu cơ tại hộ gia đình góp phần bảo vệ môi trường sống nói chung và hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải nói riêng.

Nguồn: baohungyen.vn

about-star
about-star