Thành phố Hà Nội phê duyệt danh mục các công trình thủy lợi phân cấp quản lý

Ngày 12/4/2021, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1679/QĐ-UBND ngày 12/4/2021 phê duyệt Danh mục các công trình thủy lợi phân cấp quản lý.

Theo đó công trình trạm bơm Thành phố quản lý gồm 739 trạm, trong đó trạm bơm tưới 325 trạm, trạm bơm tiêu 163 trạm, trạm bơm tưới tiêu kết hợp 177 trạm, trạm bơm dã chiến 74 trạm; các công trình kênh mương bao gồm kênh và các công trình thủy lợi trong phạm vi bảo vệ kênh với tổng số 2.049 tuyến, tổng chiều dài 3.424km; trong đó, kênh tưới 1.145 tuyến, chiều dài 1.496km; kênh tiêu 685 tuyến, chiều dài 1.258km; kênh tưới, tiêu kết hợp với 219 tuyến, chiều dài 669km; cùng với đó là 28 công trình hồ chứa nước và 06 công trình bai, đập dâng.

Danh mục công trình thủy lợi phân cấp được giao UBND các quận, huyện, thị xã quản lý gồm 1.390 trạm bơm; trong đó có 937 trạm bơm tưới, 100 trạm bơm tiêu và 136 trạm bơm kết hợp tưới, tiêu cùng 217 trạm bơm dã chiến; các công trình kênh mương bao gồm kênh và các công trình thủy lợi trong phạm vi bảo vệ kênh với tổng số 31.676 tuyến với tổng chiều dài 15.695km; công trình hồ chứa nước 82 hồ và 402 công trình bai đập dâng.

UBND Thành phố giao UBND thành phố Hà Nội giao Sở Nông nghiệp&PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã và tổ chức khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn thực hiện bàn giao, nhận bàn giao nguyên trạng các công trình thủy lợi theo danh mục tại Quyết định này để thực hiện đầu tư, quản lý sau đầu tư theo quy định.

Xem chi tiết Quyết định số 1679/QĐ-UBNDDanh mục phân cấp CTTL tại đây

Nguồn: https://sonnptnt.hanoi.gov.vn/

about-star
about-star