Hà Nội cấp đủ nước gần 91% diện tích gieo cấy lúa xuân 2021

Ngày 21-2, tận dụng tối đa nguồn nước thủy triều dâng, 4 doanh nghiệp thủy lợi Hà Nội đã vận hành 147 trạm bơm các loại để lấy nước trên các sông: Hồng, Đà, Đáy, Đuống… cấp cho hệ thống thủy lợi nội đồng và tập trung đưa nước lên mặt ruộng.

 

Tranh thủ nguồn nước thủy triều dâng, Xí nghiệp Đầu tư phát triển thủy lợi Đan Hoài vận hành Trạm bơm dã chiến Bá Giang cấp nước phục vụ sản xuất vụ xuân 2021.

Chi cục Thủy lợi Hà Nội cho biết, tính đến 17h ngày 21-2, các doanh nghiệp thủy lợi thành phố đã cấp đủ nước cho 76.939ha, đạt 90,7% tổng diện tích gieo cấy vụ xuân 2021. Trong đó, các huyện: Mê Linh, Thường Tín, Phú Xuyên, Ứng Hòa, Thanh Oai, Mỹ Đức, Chương Mỹ, Đan Phượng đã cơ bản cấp đủ nước phục vụ sản xuất vụ xuân...

Thông qua đó, người dân 23 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố đã xuống đồng làm đất 65.160ha, đạt 76,8% tổng diện tích gieo cấy vụ xuân 2021. Tranh thủ thời tiết nắng ấm, nông dân Thủ đô đã ra đồng gieo cấy 36.912ha, đạt 43,5% diện tích gieo cấy lúa xuân 2021; trong đó, huyện Ứng Hòa đã gieo cấy được 5.548ha, đạt 66,8% tổng diện tích gieo cấy của địa phương; huyện Sóc Sơn 5.034ha, đạt 53%; huyện Ba Vì 4.486ha, đạt 69%; huyện Mỹ Đức 4.451ha, đạt 60,1%...

Nguồn: Báo Hà Nội mới

about-star
about-star