Chủ động lấy nước phục vụ sản xuất vụ đông xuân 2020-2021

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội vừa có văn bản gửi UBND các quận, huyện, thị xã, các doanh nghiệp thủy lợi thành phố về lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ đông xuân 2020-2021.

Văn bản nêu rõ, theo thông báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ đông xuân 2020-2021 khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ gồm ba đợt, tổng cộng 18 ngày. Cụ thể, đợt một, từ 0 giờ ngày 12-1 đến 24 giờ ngày 15-1-2021 (bốn ngày); đợt hai, từ 0 giờ ngày 26-1 đến 24 giờ ngày 2-2-2021 (tám ngày); đợt ba, từ 0 giờ ngày 22-2 đến 24 giờ ngày 27-2-2021 (sáu ngày).

Để tận dụng tối đa nguồn nước xả tăng cường, bảo đảm đủ nước gieo cấy hết diện tích lúa xuân trên địa bàn thành phố trong khung thời vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức ra quân làm thủy lợi mùa khô; phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp thủy lợi trong việc quản lý vận hành hệ thống thủy lợi trên địa bàn; xây dựng phương án vận hành công trình bảo đảm phục vụ sản xuất vụ xuân đối với các hệ thống công trình thủy lợi dự kiến thời gian tới phân cấp cho địa phương quản lý… Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân sử dụng nước tiết kiệm, củng cố bờ vùng bờ thửa để giữ nước mặt ruộng tránh thất thoát nước; đưa nước đến đâu, làm đất, giữ nước đến đó, tránh lãng phí nguồn nước, tích và giữ nước hồi quy, tận dụng hiệu quả các đợt tăng cường xả nước từ các hồ thủy điện (nhất là các địa phương có tập quán cấy muộn như các huyện Đan Phượng, Hoài Đức, Thạch Thất, Quốc Oai, Mê Linh...). Đối với những diện tích trồng lúa có khả năng không bảo đảm đủ nước tưới, kiên quyết chuyển sang cây trồng cạn.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các doanh nghiệp thủy lợi thành phố đẩy nhanh tiến độ cải tạo, nâng cấp công trình, nạo vét các cửa dẫn nước, bể hút trạm bơm đầu mối, hệ thống kênh mương; sửa chữa các cống lấy nước, thiết bị trạm bơm tưới, không để rò rỉ, thất thoát nước; lắp đặt trạm bơm dã chiến và tăng cường vận hành để tập trung đưa nước thông suốt từ đầu mối đến mặt ruộng. Xây dựng kế hoạch chi tiết lấy nước, tập trung hoàn thành cơ bản kế hoạch đưa nước lên ruộng phục vụ đổ ải sau khi kết thúc đợt lấy nước số hai, tuyệt đối không để phát sinh yêu cầu xả nước từ các hồ chứa thủy điện ngoài ba đợt lấy nước.

Các doanh nghiệp thủy lợi tranh thủ mực nước hiện tại cho phép, chủ động vận hành các trạm bơm hoạt động lấy nước sớm (trước khi các hồ chứa xả nước về hạ du theo kế hoạch) bảo đảm đủ nước đổ ải, phục vụ gieo cấy. Ngoài ra, cần tranh thủ các kỳ triều cường và các nguồn nước sẵn có khác để cấp nước khi điều kiện cho phép. Vận hành tối đa máy bơm của các trạm bơm ven sông Đà, sông Hồng, sông Nhuệ, sông Đuống... chủ động trữ nước vào các khu trũng và hệ thống kênh mương nhằm khai thác triệt để nguồn nước khi các hồ thủy điện xả nước để có đủ nguồn nước phục vụ đổ ải các diện tích cấy muộn và tưới dưỡng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH Đầu tư phát triển thủy lợi Hà Nội khẩn trương lắp đặt trạm bơm dã chiến Thanh Điềm, hoàn thành trước ngày 15-12-2020, tổ chức nạo vét kênh dẫn vào bể hút trạm bơm theo thiết kế, bảo đảm nước tưới cho khu vực huyện Mê Linh và cấp nước cho sông Cà Lồ cụt theo quy trình trong thời gian thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp trạm bơm Thanh Điềm.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đề nghị Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội chỉ đạo các công ty điện lực các quận, huyện, thị xã ưu tiên cấp nguồn điện ổn định cho các trạm bơm tưới hiện có và trạm bơm dã chiến hoạt động hết công suất phục vụ sản xuất vụ Xuân 2021.

Nguồn: nhandan.com.vn

about-star
about-star