Hà Nội - Cần thiết hỗ trợ phát triển thủy lợi nội đồng

Sau khi rà soát, kiểm tra phục vụ công tác giao - nhận công trình, hợp tác xã này nhận thấy hơn 45km kênh mương nội đồng trên địa bàn xã đã bị xuống cấp; trong đó có 12,7km kênh mương bị hư hỏng nghiêm trọng, cần thiết phải đầu tư ngay khoảng 18 tỷ đồng để sửa chữa phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ xuân 2021.

Trao đổi với phóng viên Báo Hànội mới, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp xã Bột Xuyên Nguyễn Văn Quý chia sẻ, là đơn vị thuần túy kinh doanh dịch vụ bảo vệ sản xuất đồng ruộng, Hợp tác xã không có và cũng không đủ tài sản thế chấp để vay ngân hàng số kinh phí trên để đầu tư. Vì vậy, Hợp tác xã buộc phải đề nghị các cấp, ngành của thành phố hỗ trợ đầu tư cứng hóa kênh mương...

Tương tự, nhiều hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn các huyện: Mỹ Đức, Chương Mỹ, Ba Vì, Thường Tín... đã đề nghị các cấp, ngành của thành phố đầu tư kinh phí để cấp bách sửa chữa trạm bơm, kênh mương nội đồng bị hư hỏng, xuống cấp.

Về vấn đề này, Phó Trưởng phòng Kinh tế huyện Mỹ Đức Trần Minh Cường cho biết, huyện đang tổng hợp số lượng công trình bị hư hỏng, báo cáo Sở NN&PTNT đề xuất UBND thành phố Hà Nội hỗ trợ các hợp tác xã kinh phí đầu tư theo quy định tại Điều 51 của Luật Thủy lợi.

Trong khi đó, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Hà Nội Đào Quang Khải thông tin, thực hiện Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND ngày 24-9-2020 của UBND thành phố và Luật Thủy lợi, Sở NN&PTNT Hà Nội đã có Tờ trình UBND thành phố về việc xây dựng nghị quyết của HĐND thành phố ban hành quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn thành phố...

Ngày 30-3-2021, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền: Giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các sở: Tài chính, Tư pháp và đơn vị liên quan rà soát, tham mưu hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết quy định về mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, báo cáo UBND thành phố trước ngày 15-4.

“Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, Sở NN&PTNT đang phối hợp với sở, ngành liên quan xây dựng dự thảo nghị quyết về hỗ trợ tổ chức thủy lợi cơ sở đầu tư xây dựng trạm bơm điện, cống và kiên cố kênh mương theo giá trị đầu tư xây dựng công trình; hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình trữ nước, tưới tiên tiến, tiết kiệm nước...”, ông Đào Quang Khải thông tin thêm.

Nguồn: Báo Hà Nội mới.

about-star
about-star