Hà Nội: Ban hành quy định mới về bảo vệ công trình thủy lợi

UBND thành phố đã ký Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ban hành Quy định về bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn Hà Nội.

Quy định trên gồm 3 chương, 12 điều quy định cụ thể về phạm vi vùng phụ cận đối với các công trình thủy lợi; cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; cột mốc và khoảng cách các mốc chỉ giới... Bên cạnh đó, UBND thành phố cũng quy định trách nhiệm của các sở, ban, ngành... về giám sát, thanh tra, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật thủy lợi...

UBND cấp huyện có trách nhiệm phối hợp với tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi trong việc công bố công khai mốc giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; kịp thời xử lý những trường hợp lấn chiếm, sử dụng đất trái phép phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn... 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 5-7-2020, thay thế Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND ngày 18-9-2013 của UBND thành phố về việc ban hành Quy định phạm vi bảo vệ đối với công trình thủy lợi trên địa bàn Hà Nội.

Nguồn: Báo Hà nội mới

about-star
about-star