Hà Nội vận hành 72 trạm bơm lấy nước sản xuất vụ xuân

Để phục vụ 11 tỉnh, thành phố khu vực trung du và Đồng bằng Bắc Bộ lấy nước sản xuất vụ xuân 2021, ngày 12-1, Nhà máy Thủy điện Hòa Bình đã tăng cường phát điện, bổ sung 1.793m3/giây cho sông Đà, sông Hồng...

Đến 7h ngày 12-1, mực nước trên sông Đà, đoạn Trạm bơm Sơn Đà (huyện Ba Vì) đạt 9,10m, Trạm bơm Trung Hà đạt 7,95m...

Trên sông Hồng, mực nước đoạn Trạm bơm Phù Sa (thị xã Sơn Tây) đạt 2,84m, đoạn Trạm bơm Đan Hoài (huyện Đan Phượng) đạt 1,92m, đoạn Trạm Thủy văn Hà Nội (khu vực cầu Long Biên, quận Long Biên) đạt 1,68m... Với mực nước như trên, các trạm bơm chính: Trung Hà, Phù Sa, cống Cẩm Đình... của thành phố Hà Nội vẫn chưa thể vận hành.

Tuy nhiên, mực nước này đã đáp ứng yêu cầu vận hành đối với các trạm bơm dã chiến: Sơn Đà, Phù Sa, Thanh Điềm, Ấp Bắc và một số trạm bơm mà thành phố Hà Nội mới đầu tư, như: Hồng Vân, Thụy Phú 2, Đan Hoài…

Tính đến 11h ngày 12-1, bốn doanh nghiệp thủy lợi của thành phố đã vận hành 72 trạm bơm bố trí dọc các bờ sông: Đà, Hồng, Đáy, Nhuệ, Đuống, Tích, với tổng số 229 máy bơm các loại, tổng lưu lượng 399.600m3/giờ.

Trong đó, Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi sông Nhuệ vận hành 32 trạm bơm, với tổng số 70 máy; Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi sông Đáy vận hành 28 trạm bơm, với 79 máy; Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi sông Tích vận hành 8 trạm bơm, với 39 máy; Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi Hà Nội vận hành 4 trạm, với 41 máy bơm...

Nguồn: Báo Hà Nội mới

about-star
about-star