Hoàn thành kế hoạch lấy nước gieo cấy vụ xuân 2021

Ngày 28-2, thành phố Hà Nội và 10 tỉnh khác thuộc khu vực trung du và Đồng bằng Bắc Bộ đã cấp đủ nước cho 522.490ha, hoàn thành kế hoạch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ xuân 2021. Để bảo đảm đủ nước trong giai đoạn tưới dưỡng lúa xuân và từng bước hạn chế nguồn điều tiết từ các hồ thủy điện, Tổng cục Thủy lợi đã có những khuyến cáo...

Theo Tổng cục Thủy lợi, để cấp đủ nước sản xuất vụ xuân 2021, các nhà máy thủy điện đã tăng cường phát điện điều tiết 5,14 tỷ mét khối bổ sung nguồn nước cho sông Hồng; trong đó, đợt 1 là 1,43 tỷ m3, đợt 2 là 2,74 tỷ m3 và đợt 3 là 0,97 tỷ m3. Như vậy, tổng khối lượng nước điều tiết năm 2021 nhiều hơn 2,46 tỷ m3 so với năm 2020, nhiều hơn 0,72 tỷ m3  so với năm 2019... 

Trong khi đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, trong tháng 3-2021, tổng lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ phổ biến đạt 45-70mm, cao hơn trung bình nhiều năm 3-6%.

Tuy nhiên, lượng mưa phân bố không đồng đều, tại khu vực miền núi phổ biến 50-75mm, cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 10-15%; còn khu vực trung du và Đồng bằng Bắc Bộ phổ biến 40-60mm, thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 5-10%. Cụ thể hơn, tổng lượng mưa trong tháng 3-2021 tại thành phố Hà Nội chỉ đạt 30-60mm, thấp hơn cùng kỳ trung bình nhiều năm khoảng 22mm...

Vì vậy, để bảo đảm đủ nước phục vụ giai đoạn tưới dưỡng lúa xuân 2021, Tổng cục Thủy lợi đề nghị thành phố Hà Nội và các tỉnh thuộc khu vực trung du và Đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục theo dõi nguồn nước để kịp thời vận hành các trạm bơm lấy nước ven sông ở mức thấp khi thủy triều dâng; quản lý chặt chẽ nguồn nước hồ thủy lợi...

Về lâu dài, các tỉnh, thành phố cần tăng cường đầu tư để nâng cấp các trạm bơm dã chiến thành trạm bơm cố định; ưu tiên xây dựng mới các công trình lấy nước sông ở mức thấp không phụ thuộc nguồn điều tiết từ các hồ thủy điện... 

Nguồn: Báo Hà nội mới

about-star
about-star