TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO THIÊN TAI GÂY RA TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 TẠI TỈNH HÀ GIANG

1. Các hiện tượng thời tiết đặc biệt

a. Không khí lạnh: Trong 6 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn tỉnh chịu ảnh hưởng của14 đợt không khí lạnh và không khí lạnh tăng cường, các đợt không khí lạnh tập trung chủ yếu trong các tháng I, II và tháng III. Mùa đông năm nay là một mùa đông ấm, không khí lạnh hoạt động không mạnh, chỉ gây ra 01 đợt rét đậm rét hại vào ngày 16-17/1 (với nhiệt độ thấp nhất ngày phổ biến từ 13 -140C, Bắc Mê 7,70C và Đồng Văn 6,30C); ngoài ra, có một số ngày rét đậm rét hại xảy ra cục bộ và không thành đợt.  

b. Bão và áp thấp nhiệt đới: Vào ngày 04-05/7, chịu ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 2, có 04 cơn bão, các khu vực trong tỉnh có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 20- 40mm/24h, có nơi cao hơn.

c. Nắng nóng: Trong 6 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 04 đợt nắng nóng trên diện rộng: Đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên trong mùa từ 19 – 25/6 với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 – 390C; Đợt 2: Từ ngày 16 – 20/V, với nhiệt độ tối cao từ 37 – 390C; Đợt 3 và đợt 4 lần lượt từ ngày 20 - 22 và 27 – 29/6 với nhiệt độ tối cao từ 35 – 380C.

 d. Mưa lớn: Từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 15 đợt mưa lớn trên diện rộng, cụ thể các đợt như sau:

+ Đợt 1: Do ảnh hưởng của dải mây dông, chiều và tối ngày 17/02/2019 mưa dông mạnh xuất hiện trên nhiều địa phương của tỉnh: Huyện Vị Xuyên, Bắc Quang, Quang Bình, Đồng Văn, Yên Minh, Quản Bạ, Hoàng Su Phì, Xín Mần, Bắc Mê và thành phố Hà Giang gây thiệt hại về tài sản của nhà nước và của nhân dân.

+ Đợt 2: Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao, đêm ngày 05/3/2019 đến ngày 07/3/2019, các khu vực trong tỉnh có mưa rào và dông rải rác, cá biệt một số nơi xảy ra mưa đá kèm gió lốc như huyện Bắc Mê, Bắc Quang, Vị Xuyên, Hoàng Su Phì và Xín Mần (gió lốc kèm theo mưa đá)  đã gây thiệt hại lớn về tài sản của nhà nước và nhân dân.

+ Đợt 3: Do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao nên từ đêm 28/3 rạng ngày 29/3/2019, trên địa bàn một số huyện Quang Bình, Vị Xuyên, Xín Mần, Bắc Quang, Hoàng Su Phì, Mèo Vạc có mưa lớn kèm theo mưa đá và gió lốc gây thiệt hại lớn về tài sản nhà nước của nhân dân.

+ Đợt 4: Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên rạng sáng ngày 01/04 trên địa bàn tỉnh có mưa rào và dông. Đặc biệt huyện Mèo Vạc đã xảy ra mưa đá, kèm gió giật mạnh. Mưa đá kéo dài khoảng 5 phút, hạt đá có đường kính từ 2-3 cm, đã gây thiệt hại tài sản của Nhà nước của nhân dân.

+ Đợt 5: Đêm 07/4 và sáng sớm 08/4/2019 trên địa bàn các huyện Quang Bình; Xín mần, Hoàn Su Phì; Yên Minh; Quản Bạ; Bắc Mê; Bắc Quang có mưa to gây thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

+ Đợt 6: Đêm ngày 14/4 tại huyện Mèo Vạc và tối ngày 15/4 tại huyện Đồng Văn, Hoàng Su Phì đã xảy ra tố lốc, mưa to kèm gió lớn, gây thiệt hại về tài sản của Nhà nước và nhân dân.

+ Đợt 7: Đêm ngày 23 rạng sáng ngày 24/4 trên địa bàn một số xã huyện Bắc Quang có mưa, mưa vừa, mưa to, có nơi có mưa to kèm gió lốc, đã gây thiệt hại về tài sản của Nhà nước và nhân dân.

+ Đợt 8: Từ chiều đến tối ngày 26/4/2019 xảy ra mưa, kèm gióc lốc và mưa đá cục bộ tại các huyện Đồng Văn, Mèo Vạc và Yên Minh.

+ Đợt 9: Từ đêm ngày 28 rạng sáng ngày 29/4/2019 tại một số xã trên địa bàn huyện Bắc Quang, Quang Bình đã xảy ra mưa lớn kèm gió lốc, gây ảnh hưởng, thiệt hại đến nhà ở, sản xuất nông nghiệp của nhân dân;

+ Đợt 10: Từ tối ngày 30 đến rạng sáng ngày 01/5/2019 trên địa bàn tỉnh nhiều nơi có mưa lớn kèm dông lốc, gây thiệt hại tại huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần, Quản Bạ.

+ Đợt 11: Do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5000m nên đêm ngày 26 và rạng sáng ngày 27/5/2019 trên địa bàn huyện Xín Mần, Hoàng Su Phì, Bắc Mê, Quang Bình, Bắc Quang, Mèo Vạc đã xảy ra mưa to, mưa to kèm theo lũ, giông, lốc, sét đã làm thiệt hại tài sản của Nhà nước và nhân dân. 

+ Đợt 12: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5000m nên đêm ngày 28/5/2019 và rạng sáng ngày 29/5/2019 trên địa bàn huyện Bắc Quang đã xảy ra mưa to đã gây thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

+ Đợt 13: Do ảnh hưởng của vùng mây đối lưu phía đông phát triển nên từ chiều tối ngày 10/6/2019  đến ngày 13/6/2019 trên địa bàn các huyện Quang Bình, Vị Xuyên, Bắc Quang, Bắc Mê, Quản Bạ, Mèo Vạc, Yên Minh, Đồng Văn đã xảy ra mưa lớn, dông sét, kèm mưa đá gây thiệt hại về tài sản của Nhà nước và của nhân dân.

+ Đợt 14: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hoạt động của áp cao cận nhiệt đới từ ngày 15-18/6/2019 tại địa bàn huyện Bắc Quang xảy ra mưa lớn gây thiệt hại về người, tài sản của nhà nước và nhân dân.

+ Đợt 15: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5000m ngày 23/6/2019 mưa kèm dông sét đã xảy ra tại huyện Mèo Vạc, đã gây thiệt hại về người.

+ Đợt 16: Ngày 05/7/2019 trên địa bàn huyện Quang Bình xảy ra mưa lớn gây thiệt hại đối với công trình giao thông.

+ Đợt 17: Ngày 13,14/7/2019, trên địa bàn huyện Mèo Vạc xảy ra mưa trên diện rộng.

+ Đợt 18: Từ đêm ngày 22- 23/7/2019 trên địa một số xã trên địa bàn huyện Bắc Quang, Mèo Vạc, Đồng Văn đã xảy ra mưa to, mưa kéo dài kèm sấm sét, gây thiệt hại về tài sản của nhân dân.

+ Đợt 19: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên, kết hợp với ảnh hưởng của hội tụ gió trên mực 1500m đêm ngày 29/7, rạng sáng ngày 30/7/2019 trên địa bàn tỉnh có mưa rào và dông diện rộng, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông, trên địa bàn các huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần, Quang Bình bị thiệt hại về người, tài sản của nhà nước, của nhân dân.

2. Thiệt hại do các loại hình thiên tai gây ra

+ Về người: tổng số 06 người chết, 27 người bị thương

+ Về nhà cửa và tài sản của nhân dân: Tổng số hơn 12.576 nhà (gồm: Nhà di dời khẩn cấp 02 nhà; Nhà bị sập đổ hoàn toàn 12nhà; Nhà bị tốc mái hoàn toàn: 273 nhà; Nhà bị tốc mái 70-90% 290 nhà; Nhà bị tốc mái 50-70% 642 nhà; Nhà bị tốc mái 30-50% 1152 nhà;  Nhà bị tốc mái 10-30% 9.522 nhà; Nhà bị tốc mái 10%: 653 nhà; 16 nhà ảnh hưởng sạt lở đất, ngập úng và 10 nhà bếp bị hư hỏng...)

+ Về nông, lâm nghiệp: Ngô bị mất trắng: 72,145 ha; Ngô bị ảnh hưởng 124,33 ha; Lúa bị mất trắng 11,065 ha,...

+ Về cơ sở Trường học: 03 điểm trường tốc mái hoàn toàn; 62 điểm trường tốc mái 30-70%; 41 điểm trường tốc mái 10-30%,...

+ Về Y tế: 01 bệnh viện 02 trạm y tế bị tốc mái trên 10-30% và các thiệt hại khác.

+ Về Giao thông: Đường QL34; QL4C; Đường Minh Ngọc - Mậu Duệ... bị sạt lở ước tính tổng khối lượng hơn 18.000 m3 đất đá; Đường giao thông nông thôn bị sạt lở 47.528m3.

+ Về Thuỷ lợi: gần 200 m kênh bị gẫy, trôi hư hỏng.

+ Các công trình khác: Hơn 50 trụ sở, nhà công vụ, hội trường... bị hư hỏng và tốc mái từ 10 - 60%.

Tổng thiệt hại do thiên tai gây ra ước tính trên 65,4 tỷ đồng./.

Nguồn: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hà Giang

about-star
about-star